U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 2 maart 2021 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 2 maart 2021

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester verleent toestemming voor het kappen van 1 dorre esdoorn omwille van acuut gevaar. Deze esdoorn bevindt zich in een weiland op het perceel kadastraal gekend 'De Vrund Beemden', sectie A, nummer 1188 D van de 3de afdeling van het kadaster.

Er dient tijdens het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting te gebeuren met minstens 2 inheemse, standplaatsgeschikte bomen.op voldoende afstand van de perceelsgrenzen. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Indien een aanplanting afsterft, dient ze vervangen te worden.

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 2 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - inbeslagname voertuig

 

De burgemeester beslist om het inbeslag genomen voertuig vrij te geven onder voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Publicatiedatum: 02/03/2021