U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 3 augustus 2021 12:00

AANWEZIG:

 

 

Waarnemend burgemeester:

Dirk Schops

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Politie - benoeming CP

 

De waarnemend burgemeester beslist om een commissaris van politie binnen de politiezone Heusden-Zolder aan te werven. De benoeming zal ingaan op de datum van de indiensttreding zijnde op 1 maart 2022. Deze benoeming is onder voorbehoud van het slagen voor de opleiding tot commissaris en wordt verschoven indien de aspirant-commissaris niet geslaagd is op 1 maart 2022.

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Politie - toekenning NAVAP

 

De burgemeester besluit de aanvraag voor het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP) goed te keuren van 1/1/2022 tot en met 31/1/2023 (vroegst mogelijke pensioendatum). Aan het einde van de periode NAVAP wordt betrokkene verondersteld om met vervroegd pensioen te gaan.

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester verleent toestemming aan de Vlaamse Gemeenschap, Cultuurnet Vlaanderen, voor het kappen van 1 acacia omwille van acuut gevaar. Deze acacia bevindt zich nabij de hondenlosloopweide op het domein van Kasteel Meylandt op het perceel sectie F, nummer 33 C van de 3de afdeling van het kadaster.

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Burger - opgraving van een stoffelijk overschot

 

De burgemeester laat, omdat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld, de opgraving van het stoffelijk overschot op de begraafplaats van Zolder-Centrum toe. Het stoffelijk overschot wordt herbegraven op de begraafplaats van Zolder-Centrum in de bestaande concessie grafkelder.

Publicatiedatum: 03/08/2021