U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 17 augustus 2021 12:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Politie - benoeming assistent

 

De burgemeester benoemt een assistent (niveau C) boekhouding en verkeer binnen de politiezone Heusden-Zolder. Deze statutaire benoeming zal ingaan op 1 oktober 2021. De volgende geschikte kandidate wordt opgenomen in een wervingsreserve voor de functie van assistent (niveau C) boekhouding en verkeer, die 2 jaren geldig is.

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 17 augustus 2021

 

Sport - Historic Grand Prix Zolder

 

De Burgemeester besluit dat de vzw Terlamen tijdens de Historic Grand Prix Zolder van 20 tot en met 22 augustus 5.000 toeschouwers mag toelaten volgens de maatregelen die op deze dagen van toepassing zijn.

De Burgemeester besluit dat er op 21 en 22 augustus eenrichtingsverkeer ingevoerd word in het gedeelte Kerkstraat tussen tunnel en Zwembadparking (richting Zwembad), het gedeelte Kerkstraat tussen P69 en Terlaemenlaan (richting Terlaemenlaan), het gedeelte Kerkstraat tussen Zwembadstraat en Doelenlaan (richting Alvermanstraat) en in de Alvermanstraat (richting) Doelenlaan

De Burgemeester besluit dat tussen 19 en 22 augustus, met uitzondering van bewoners, het doorgaand verkeer onttrokken word aan de wijken rond het circuit.

De Burgemeester besluit dat de organisator verkeershekken met C3-bord moet plaatsen aan het kruispunt Galgeneinde – Regenbooglaan, het kruispunt Reeënlaan – Sterrenwacht, het kruispunt Westlaan – Borgveld, het kruispunt Westlaan – Pleinstraat, het kruispunt Westlaan – Laaglandstraat, het kruispunt Jagerspad en het kruispunt Sacramentspad.

De Burgemeester besluit dat de signalisatie geplaatst word door het personeel van Circuit Zolder, die eveneens stewards en parkeerwachters inzet op de gekende en aangeduide plaatsen.

De Burgemeester besluit dat er politie-inzet zal worden voorzien.

Publicatiedatum: 17/08/2021