U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 30 maart 2021 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - woonkwaliteit ongeschikt en onbewoonbaar

 

De burgemeester verklaart de woning, gelegen afd. 71502, sectie C, grondnr. 0103/00Z000 ongeschikt en onbewoonbaar.

Publicatiedatum: 31/03/2021