U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 15 september 2020 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 15 september 2020

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester geeft toestemming voor het kappen van 1 berk omwille van acuut gevaar. Deze berk bevindt zich op achterliggende grond op het perceel sectie B, nummer 343 L van de 2de afdeling van het kadaster

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 15 september 2020

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester geeft toestemming voor het kappen van 1 afstervende eik omwille van acuut gevaar. Deze eik bevindt zich in de achtertuin op het perceel sectie B, nummer 55 D 2 van de 3de afdeling van het kadaster.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 15 september 2020

 

Leefomgeving - afwijking geluidsreglement

 

De burgemeester verleent aan de Bvba Derdaele, Gerard Mercatorstraat 24 te 3920 Lommel en haar onderaannemers een afwijking op artikel 8 van het politiereglement betreffende geluidshinder zodat het gebruik van werktuigen met ontploffings- of elektrische motoren is toegestaan vanaf 7.00 uur tot 20.00 uur op de bouwwerf van het vergunde handelsgeheel aan de Muitenberghof.

Deze toelating moet aanwezig zijn op de bouwwerf en voorgelegd kunnen worden op vraag van de politie.

Publicatiedatum: 16/09/2020