U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 31 augustus 2021 12:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2021

 

Burger - opgraving van een stoffelijk overschot

 

De burgemeester laat, omdat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld, de opgraving van het stoffelijk overschot op de begraafplaats van Zolder-Centrum toe. Het stoffelijk overschot wordt herbegraven in de concessie volle grond op de begraafplaats van Zolder-Centrum. Vooraleer de opgraving wordt uitgevoerd, moet, overeenkomstig het geldende retributiereglement een bedrag van €  1.250 worden betaald.

Publicatiedatum: 02/09/2021