U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 16 maart 2021 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester geeft toestemming voor het kappen van 1 beuk omwille van acuut gevaar. Deze beuk bevindt zich op het perceel sectie F, nummer 425B van de 3de afdeling van het kadaster.

Er dient tijdens het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting te gebeuren met minstens 2 inheemse,standplaatsgeschikte bomen op voldoende afstand van de perceelsgrenzen. De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant.Indien een aanplanting afsterft, dient ze vervangen te worden.

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 maart 2021

 

Burger - machtiging tot opgraving

 

De burgemeester beslist de opgraving van een stoffelijk overschot op de begraafplaats van Heusden-Centrum toe te laten.

Het stoffelijk overschot wordt gecremeerd en herbegraven in een bestaande concessie urnengraf op de begraafplaats van Heusden-Centrum.

Vooraleer de opgraving wordt uitgevoerd, moet, overeenkomstig het geldende retributiereglement een bedrag van € 1.250 worden betaald.

Publicatiedatum: 16/03/2021