U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 31 augustus 2020 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2020

 

Politie - benoeming HINP lokale recherche

 

De burgemeester beslist om één hoofdinspecteur van politie bij de lokale recherche binnen de politiezone Heusden-Zolder te benoemen. Deze benoeming zal ingaan op 1 september 2020.

Publicatiedatum: 31/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2020

 

Politie - benoeming INP (interventie)

 

De burgemeester beslist om een inspecteur van politie (interventie & onthaal) binnen de politiezone Heusden-Zolder aan te werven.

De benoeming zal ingaan op 1 november 2020.

Publicatiedatum: 31/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 31 augustus 2020

 

Politie - benoeming consulent-ICT

 

De burgemeester beslist om een consulent ICT binnen de politiezone Heusden-Zolder aan te werven.

De benoeming zal ingaan op 1 november 2020.

Publicatiedatum: 31/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - Corona - beperkte mondmaskerplicht van 31-8-2020-2

 

Het besluit van de burgemeester van 28 augustus 2020 wordt opgeheven en vervangen als volgt:

De burgemeester besluit bij hoogdringendheid het besluit van 21 augustus 2020 op te heffen met ingang vanaf maandag 31 augustus 2020. De burgemeester besluit met ingang vanaf 31 augustus 2020 volgende maatregelen op te leggen, zoals hierna verder bepaald onverminderd de federale maatregelen.

Op het gehele grondgebied van Heusden-Zolder is het altijd verplicht om een mondmasker bij zich te hebben op openbare plaatsen en op private plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, en dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in volgende straten en publiek druk bezochte plaatsen:

- op de N719, zijnde de Guido Gezellelaan, vanaf het kruispunt met de Sint-Jansstraat-Processieweg, Sint-Willibrordusplein, de Brugstraat, Koolmijnlaan tot en met het kruispunt met het Sint-Barbaraplein.

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in de hoger vermelde zone:

• Fietsers, motorrijders, bestuurders van een auto;

• Personen die sporten, tenzij zij terug statisch worden;

• Mensen met een geldig medisch attest;

• Personen die extreem zware arbeid moeten verrichten.

Publicatiedatum: 31/08/2020