U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 8 september 2020 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 8 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - woonkwaliteit - besluit ongeschikt

 

De burgemeester verklaart de woning, gelegen afd. 71025, sectie A, grondnr. 0073/00N102 ongeschikt.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2020

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgmeester verleent toestemming aan de gemeentelijke groendienst voor het kappen van 1 berk omwille van acuut gevaar. Deze berk bevindt zich op de berm op openbaar domein in de A. Cuppenslaan ter hoogte van nummer 25.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2020

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester verleent toestemming voor het kappen van 1 esdoorn omwille van acuut gevaar. Deze esdoorn bevindt zich in de achtertuin op het perceel sectie B, nummer 989/2 G van de 3de afdeling van het kadaster.

Publicatiedatum: 09/09/2020