U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 13 augustus 2021 11:30

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 13 augustus 2021

 

Sport - Aanvraag café Etalage - live optreden

 

De burgemeester verleent aan Café Etalage een toelating voor de organisatie van een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau > 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)LAeq,15 min op 13 en 20 augustus 2021 vanaf 20:00 uur tot respectievelijk 14 en 21 augustus 2021 01:00 uur in open lucht, een tent en zaal aan de café Etalage, St.-Maartenlaan 9 te Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 13/08/2021