U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 23 maart 2021 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester verleent toestemming aan de gemeentelijke groendienst voor het kappen van 6 dennen dennen omwille van acuut gevaar. Deze dennen bevinden zich op een perceel achterliggende grond, in gemeente-eigendom, tussen de tennisvelden aan de Sporthal Heusden, Pastoor Van Mierlolaan 17 en de Schootstraat, kadastraal gekend 'Het Mortelveld' sectie B, nummer 824 K van de 2de afdeling.

Publicatiedatum: 24/03/2021