U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 19 augustus 2020 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 19 augustus 2020

 

Leefomgeving - verkeersmaatregelen Zolder Fun Festival

 

De burgemeester besluit om, in het belang van verkeersveiligheid en de openbare orde en rust, een toegangsverbod, uitgezonderd De Lijn, in te voeren op 22 en 23 augustus 2020, telkens van 7u tot 10u, in het gedeelte Kerkstraat tussen Sint-Jobstraat en Zwembadstraat. Er wordt een omleiding voorzien via Terlaemenlaan - Westlaan - Schaltusstraat - Zwembadstraat, in beide richtingen.

Publicatiedatum: 19/08/2020