U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 6 april 2021 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 6 april 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - woonkwaliteit- besluit 'voldoet'

 

De burgemeester verklaart de woning, gelegen afd. 71065, sectie A, grondnr. 0290/00F000 niet ongeschikt en niet onbewoonbaar.

Publicatiedatum: 06/04/2021