U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 14 september 2021 14:00

AANWEZIG:

 

 

Waarnemend burgemeester:

Marleen Hoydonckx

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Burger - opgraving van een asurne

 

De burgemeester laat, omdat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld, de opgraving van de asurne op de begraafplaats van Bolderberg toe. De asurne zal thuis bewaard worden. Vooraleer de opgraving wordt uitgevoerd, moet, overeenkomstig het geldende retributiereglement een bedrag van € 650  worden betaald. Er dient aan voorwaarden voldaan te worden.

Publicatiedatum: 14/09/2021