U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 1 september 2020 14:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 1 september 2020

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester geeft opdracht aan de gemeentelijke groendienst om de afgestorven lijsterbes in de Vlamingenlaan ter hoogte van huisnummer 5 te kappen omwille van acuut gevaar.

Publicatiedatum: 02/09/2020