U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 8 september 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Waarnemend voorzitter:

Marleen Hoydonckx

 

Schepenen:

Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Wendy Brems

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepen:

Dirk Schops

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de vastleggingen en bestelbonnen en stelt de mandaten betaalbaar.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/227 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het ontbossen en bouwen van een eengezinswoning, gelegen (afd. 3) sectie A 1312 E.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 20219 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het slopen van een berging en verkavelen van percelen in een lot voor open bebouwing, een lot met een al bestaande woning en een achterliggend lot met stallen en een schuur, gelegen (afd. 1) sectie A 1026 E, (afd. 1) sectie A 1027 C2 en (afd. 1) sectie A 1027 N.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/226 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een industriehal met 2 units, gelegen (afd. 3) sectie A 205 H21.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202117 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verdelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing, gelegen (afd. 1) sectie A 1023 C.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 20216 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van bomen, aanleggen van een bufferbekken en verkavelen van percelen in 8 loten voor halfopen bebouwing, gelegen (afd. 3) sectie F 652 K2 en (afd. 3) sectie F 652 H2.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/329 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen van de achterbouw van een ééngezinswoning en het aanleggen van een zwembad, gelegen (afd. 2) sectie C 676 C en (afd. 2) sectie C 676 D.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/404 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen (afd. 2) sectie B 1347 G.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/409 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het plaatsen van betonnen omheining, gelegen (afd. 1) sectie A 1449 P.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/396 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het wijzigen van de bestemming van handelsruimte naar appartement, gelegen (afd. 3) sectie B 201 H.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/385 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van openlucht zwembad, gelegen (afd. 4) sectie C 68 K9.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/391 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning en bijgebouw, gelegen (afd. 3) sectie A 2072 K.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/240 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van 2 halfopen woningen, 2 carports en 2 tuinbergingen, gelegen (afd. 1) sectie A 1924 F2 en (afd. 1) sectie A 1924 E2.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/348 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gedeeltelijke vergunning af aan de aanvrager. De vergunning wordt afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaande woning. Er wordt een weigering afgeleverd voor het regulariseren van een garage in de woning. De woning is gelegen (afd. 3) sectie A 1274 G en (afd. 3) sectie A 1274 H.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202113 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het samenvoegen van lot 3 en 4 tot één lot voor open bebouwing en wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, gelegen (afd. 3) sectie F 89 C en (afd. 3) sectie F 115 D.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/222 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een carport, gelegen (afd. 3) sectie B 989 E3.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verzaking verkaveling 2020/036 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aan de verkaveling gekend onder nummer 2020/036 (OMV_2020131924) gelegen (afd. 3) sectie F 855 S2 en (afd. 3) sectie F 855 R2.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van de percelen gelegen kadastraal gekend 'Op de Boekt' sectie F, 499A en 501R van de 3de afdeling.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Leefomgeving - F752 vaste fietstelinstallatie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de provincie Limburg voor het plaatsen van een vaste fietstelinstallatie langs fietssnelweg F752 'het routeke', net ten zuiden van de Graaf de Theuxlaan in de richting van Lummen-Kolenhaven.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Leefomgeving - erfpacht elektriciteitscabine Dekenstraat

 

Om ingericht te worden als elektriciteitscabine voor Zolder-centrum, verleent het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies aan de gemeenteraad om een erfpacht te verlenen aan Fluvius Limburg, Trichterheideweg 8 in 3500 Hasselt, op een lokaal dat deel uitmaakt van de nieuwe gemeentelijke basisschool in de Dekenstraat, met een oppervlakte van 17 m², kadastraal gekend 3de afdeling, sectie A, met perceelnummer 1583D/deel en voorbehouden nummer 1583E, zoals aangeduid als lot 1 op het opmetingsplan van studiebureau Hosbur van 26 november 2020.

Tevens verleent het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies aan de gemeenteraad om een erfdienstbaarheid te verlenen voor de aanleg, het herstel, de vervanging en het onderhoud van ondergrondse leidingen op een strook gemeente-eigendom met een oppervlakte van 373m², en een erfdienstbaarheid van toegang voor het personeel van Fluvius System Operator; deze zone wordt aangeduid als lot 2 op het in artikel 1 vermelde opmetingsplan.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Leefomgeving - oudejaarsnachtbussen 2021-2022 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbod oudejaarsnachtbussen 2021-2022 en besluit om in te gaan op het voorstel van de Lijn voor de feestbus 418: Hasselt - Heusden-Zolder - Beringen - Leopoldsburg aan een kostprijs van 255 euro (1 bus per uur).

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Patrimonium - jeugdlokalen Boekt - uitbreid - buitenschrijnwerk - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. GGZ2021131, de lijst met de te raadplegen ondernemingen en de raming voor de opdracht “Jeugdlokalen Boekt - uitbreiding jeugdlokalen - buitenschrijnwerk”, opgesteld door de ontwerper, Santermans+Cielen architecten, Breestraat 20, 3500 Hasselt goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 13.511,12 euro excl. of 16.348,46 euro incl. 21 % btw.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Patrimonium - Huis van het Kind - perceel 1 - verrekening 3 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 3 - Aanpassingen plafonds: zichtbaar houden van authentieke vlakken + aanpassingen binnenafwerking goed van de opdracht “Huis van het Kind - verbouwing en uitbreiding - Perceel 1 (BOUWKUNDIGE WERKEN - pilootopdracht)” voor het totaalbedrag in min van -7.874,37 euro excl. of -9.527,99 euro incl. btw (-1.653,62 euro Btw medecontractant).

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Patrimonium - Huis van het Kind - perceel 2 - verrekening 1 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 - aanpassing plafonds goed van de opdracht “Huis van het Kind - verbouwing en uitbreiding - Perceel 2 (HVAC - SANITAIR)” voor het totaalbedrag in meer van 565,61 euro excl. of 684,39 euro incl. 21 % btw (118,78 euro Btw medecontractant).

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Patrimonium - Huis van het Kind - perceel 3 - verrekening 1 & 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 & 2 - meerprijs aanpassing plafonds en vloerdozen IP6 voor gietvloer goed van de opdracht “Huis van het Kind - verbouwing en uitbreiding - Perceel 3 (ELEKTRICITEIT)” voor het totaalbedrag in meer van 3.405,03 euro excl. of 4.120,09 euro incl. 21 % btw (715,06 euro Btw medecontractant).

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Financiën - strooizout tot 30 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek nr. FIN21031, de lijst met de te raadplegen ondernemingen en de raming voor de opdracht “strooizout tot 30 april 2024" goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 49.586,78 euro excl. of 60.000 euro incl. 21 % btw (20.000 euro per winter).

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Financiën - collectieve hospitalisatieverzekering - gunning - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “collectieve hospitalisatieverzekering van 1.1.2022 tot 31.12.2024 voor personeel van gemeente Heusden-Zolder, OCMW Heusden-Zolder en Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg” aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte op basis van de gunningscriteria, zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt (BE0404.484.654), tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De totale uitgave over 3 jaar wordt op basis van deze eenheidsprijzen en het vermoedelijk aantal hoofdverzekerden berekend op 84.159 euro (28.053 euro per jaar waarvan 16.833 voor rekening van de gemeente, 10.380 voor het OCMW en 840 voor het SVPWL.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen, de aanrekeningen en de vorderingen goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Welzijn - aanvraag kadervorming individuen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage kadervorming toe.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Welzijn - aanvraag toelage Fonds sport, spel en cultuur - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage Fonds sport, spel en cultuur toe.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Hoek Qabaz bv - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor HoekQabaz bv, ondernemingsnummer 0698.702.381, Sint-Willibrordusplein 22 3550  Heusden-Zolder. Het betreft een restaurant.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Welzijn - toetreding MAGDA online - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om deel te nemen aan de testfase van MAGDA ONLINE voor het opvragen van gegevens uit de DIV-databank.

Het college van burgemeester en schepenen besluit na afloop van de testfase om aan te sluiten op het MAGDA-platform, meer bepaald MAGDA ONLINE, teneinde de betreffende gebruikers toe te staan gegevens op te vragen uit de DIV-databank voor de opmaak van bestuurlijke verslagen ingevolge overtredingen op het GAS-reglement.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Welzijn - brief GROS implementatie SDG's - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en geeft opdracht aan team welzijn om het nodige overleg te organiseren.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Cultuur en toerisme - engagementsverklaring landschapspark

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oproep tot kandidaat-landschapsparken en geeft de goedkeuring om een engagementsverklaring op te maken voor de kandidatuurstelling van het partnerschap 'De Wijers'.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijhorende steunbrief goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Sport - aanvraag Chiro Zolder - bieravond met live muziek - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Chiro Zolder voor een bieravond met live muziek in openlucht, tent en in De Jogem op 11 september 2021 goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Personeel en HR - GABK - loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de annulatie van een loopbaanonderbreking ouderschapsverlof goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Personeel en HR - GABK - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Beleid en Strategie - agenda beleidsoverleg 29 september 2021 - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agenda van het beleidsoverleg van 29 september 2021 goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 31 augustus 2021.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 08/09/2021