U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 17 maart 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De bestelbonnen nr. 57 tot en met nr. 65 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

De vastlegging nr. 1524 voor het dienstjaar 2020 wordt bevestigd.

De vastleggingen nr. 164 tot en met nr. 249 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten

De mandaten nr. 966 tot en met nr. 968 voor het dienstjaar 2020 worden betaalbaar gesteld.

De mandaten nr. 90 tot en met nr. 128 voor het dienstjaar 2021 worden betaalbaar gesteld.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/543 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een zwembad, gelegen (afd. 4) sectie C 67 H23.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/028 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het regulariseren van berging en plaatsen van zwembad, gelegen (afd. 2) sectie C 69 F.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/552 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen af aan de aanvrager, voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met vrijstaande bijbouw, gelegen (afd. 2) sectie C 439 T.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/549 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning, zwembad en tuinhuis gelegen (afd. 3) sectie B 1065 Z.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/545 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een meergezinswoning met een leefruimte, gelegen (afd. 3) sectie F 1098 B, (afd. 3) sectie F 1099 C, (afd. 3) sectie F 1100 F, (afd. 3) sectie F 1100 B, (afd. 3) sectie F 1100 D, (afd. 3) sectie F 1100 C, (afd. 3) sectie F 1104 F, (afd. 3) sectie F 1104 D, (afd. 3) sectie F 1104 G en (afd. 3) sectie F 1104 E.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/507 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met vrijstaand bijgebouw, gelegen (afd. 1) sectie A 123 B4.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202044 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verkavelen van drie loten in twee loten, waarvan 1 lot voor half open bebouwing en waarvan 1 lot wordt uitgesloten uit de verkaveling, gelegen (afd. 3) sectie F 668 Z, (afd. 3) sectie F 668 Y en (afd. 3) sectie F 670 P.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/053 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van een kastanjeboom, gelegen (afd. 1) sectie A 1395 R en (afd. 1) sectie A 1395 Z.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag stedenbouwkundig attest 21/003 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een gunstig stedenbouwkundig attest af, voor het bouwen van 2 halfopen gebouwen met telkens 2 wooneenheden.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van het perceel gelegen sectie A 203M van de eerste afdeling mits de ruwbouw volledig gerealiseerd is.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van het perceel gelegen sectie A 203M van de eerste afdeling mits de ruwbouw volledig gerealiseerd is.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de startnota van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr en besluit geen opmerkingen in te dienen over dit GRUP.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanleg Boterjanstraat op perceel nr. 824G gemeente - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot aanleg van de inrit door Wolf Invest nv op de gemeentelijke eigendom perceel nr. 824G in het verlengde van de Boterjanstraat goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Leefomgeving - Lusthof- en Zagerijstraat - voorontwerp - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het team leefomgeving in verband met het voorontwerp voor de aanleg van de riolering en wegen in de Lusthof- en Zagerijstraat voor een bedrag van € 1.454.332,93 inclusief BTW. Het gemeentebestuur engageert zich om het onderhoud van de riolering op te volgen en zo nodig deze te reinigen.

Op 29 maart 2021 zal er tussen 18u en 20u30 een infomarkt georganiseerd worden waarbij de bewoners de nieuwe plannen kunnen inkijken.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Leefomgeving - woonproject Poorthoevestraat - pv voorlopige oplev - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 2 maart 2021 inzake de realisatie van de infrastructuurwerken in het kader van het woonproject "Poorthoevestraat - Mispad", thans Mollerpad, goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Leefomgeving - St.-Lutgardisstraat: renovatie riolering - gunning - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Sint Lutgardisstraat : renoveren riolering” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde DSSV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0415.932.436, Jeugdlaan 239, 3550 Heusden-Zolder, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 67.934,38 euro excl. of 82.200,60 incl. btw.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Leefomgeving - problematiek overdracht wegenis - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de problematiek die is gerezen in verband met het niet-verlijden van de notariële aktes van overdracht aan ons bestuur voor inlijving in het openbaar domein van de zates van de Alice Nahonlaan, de Anna Bijnslaan, de Hadewijchlaan, de Beatrijslaan, het Rijthof, het Roosterhof en de Koedrieshof.

Het college van burgemeester en schepenen besluit voorlopig en minstens tot deze overdrachten van wegenis volledig zijn afgehandeld, geen opdrachten meer toe te vertrouwen aan het notariaat.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2021/12 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2021/18 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2021/10 worden goedgekeurd.

d)weddenmandaten

Volgende weddenmandaten worden betaalbaar gesteld:

- vasten – april 2021 + regularisaties

- tijdelijken – maart 2021 + regularisaties

- beroepsziekten – maart 2021

 - tijdelijken – modellen – maart 2021

- tijdelijken – middagtoezicht – maart 2021

- onderwijs – fietsvergoeding + vergoeding woon-werk – maart 2021

- zitpenningen raadsleden -  1ste kwartaal 2021

- presentiegelden commissieleden – 1ste kwartaal 2021

- juryleden – maart 2021

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Financiën - addendum gebruikersovereenkomst pastorie Viversel - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp goed van addendum aan de gebruikersovereenkomst met de kerkraad van St. Quirinus Viversel en Pastoor XXX voor het gedeeltelijk gebruik van de pastorie Viversel totdat de pastorie Zolder-centrum woonklaar is.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een onbeperkte vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Financiën - vrijstelling verwaarloosde woningen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op verwaarloosde woningen en gebouwen toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - wijziging speelterrein Hoensbroeck - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het speelterrein Hoensbroeck op te waarderen van de categorie grasveld naar de categorie basis speelterrein.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag subsidies jeugdwerkinfrastructuur - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie jeugdwerkinfrastructuur toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag subsidies jeugdwerkinfrastructuur - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie jeugdwerkinfrastructuur toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag subsidies jeugdwerkinfrastructuur - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie jeugdwerkinfrastructuur toe.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - organisatie markt - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de heropening van de markt uit tot 1 oktober 2021.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning House of Java - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor B&B House of Java, Sint-Jobstraat 244 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Kaffies - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor Kaffies, Beringersteenweg 49 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag info Schachtbok - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor inzage in de reeds ontwikkelde plannen en scenografie i.v.m. de Schachtbok.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Cultuur en toerisme - prijsaanpassingen lijst aangeboden producten - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verkoop van toeristische producten en stelt de verkoopprijzen vast.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Cultuur en toerisme - tijdelijke uitbating crèmebar Bovy

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke uitbating van de karschob door Bistro Bovy goed voor de periode van 1 april 2021 t.e.m. 30 september 2021, mits door Bistro Bovy voldaan wordt aan de geldende coronamaatregelen.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Sport - aanvraag KWB Bolderberg - paashaaswandeling Bovy - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van KWB Bolderberg voor de QR-paashaaswandeling aan Bovy met vrij vertrek tussen 26 maart en 30 april 2021.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Sport - aanvraag Hulpverleningszone Zuid-West Limburg - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg een soort banner op staander of aanhangwagen gedurende enkele weken in de maanden augustus en september 2021 in de deelgemeente Heusden mag plaatsen voor de aanwervingscampagne nieuwe brandweervrijwilligers.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Personeel en HR - aanvraag vorming - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvragen voor vorming goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - tentoonstelling Zomersproet - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te starten met de voorbereiding voor de tentoonstelling "Zomersproet" van de academie.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

ICT- en informatiebeheer - Infra-X-Net - ring en nieuwe aansluitingen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitvoering van de werken zoals omschreven in de offerte van Fluvius goed.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 02/03/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 2 maart 2021.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 18/03/2021