U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 25 augustus 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de vastleggingen en bestelbonnen en stelt de mandaten betaalbaar.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Politie - levering elektriciteit 2022-2023-2024 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst voor de levering van elektriciteit door het VEB aan politiezone Heusden-Zolder goed voor de jaren 2022-2023-2024.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Politie - aankoop wapens - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor levering van vijf pistolen toe aan de firma Import Export Frank BVBA, Waterrijtstraat 60, 3920 Lommel, ondernemingsnummer 0432.682.356, voor de totaalprijs van € 3.087,32 BTW en accessoires inclusief.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Politie - kwijtschelding terugbetaling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kwijtschelding van een terugbetaling goed. Deze schuld is verjaard, volgens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/315 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van constructie, gelegen (afd. 1) sectie A 73 E66.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/314 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het aanbrengen van gevelbekleding, gelegen (afd. 2) sectie C 571 B2.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/248 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een carport, gelegen (afd. 2) sectie C 466 A2.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/255 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een woning met berging, gelegen (afd. 1) sectie A 2064 L.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/238 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het regulariseren van garage, gelegen (afd. 2) sectie C 241 M en (afd. 2) sectie C 241 H.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202112 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verkavelen van een perceel in drie loten: twee loten voor half open bebouwing en 1 lot om af te staan aan het openbaar domein., gelegen (afd. 1) sectie A 117 M en (afd. 1) sectie A 117 Z.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202114 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het wijzigen van verkavelingsvoorschriften voor lot 59, gelegen (afd. 3) sectie A 3 P37.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202115 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verkavelen van een perceel in twee loten waarvan een lot bestemd voor open bebouwing en een lot reeds is bebouwd, gelegen (afd. 3) sectie A 1287 B2.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/326 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het afbreken van afdak en uitbreiden van een woning, gelegen 1ste afdeling sectie A nr. 73 P70.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/333 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een tuinberging, gelegen (afd. 3) sectie B 1124 N.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/327 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen van een horecazaak tot broodjesbar en aparte kantoorruimte en plaatsen van een reclamepaneel tegen de gevel, gelegen (afd. 3) sectie A 393 L en (afd. 3) sectie A 393 N.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/319 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het wijzigen van de raamopeningen in de voor, zij -en achtergevel, gelegen (afd. 1) sectie A 1931 M.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/256 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een woning met berging, gelegen (afd. 1) sectie A 2064 M.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/335 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het regulariseren van kelder, wijzigingen van gevelmaterialen, raamopeningen en binnenruimtes van een al vergunde woning, bouwen van een tuinhuis en pergola, aanleggen van een zwembad en wijzigen van de buitenaanleg, gelegen (afd. 4) sectie D 633 N en (afd. 4) sectie D 634 C.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - kennisgeving beslissing deputatie 202023 (2020/023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 24 juni 2021 waarbij een weigering werd afgeleverd voor het rooien van bomen en verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing en een lot voor open bebouwing, gelegen (afd. 1) sectie A 1030 B, (afd. 1) sectie A 1031 C en (afd. 1) sectie A 1032 B.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag stedenbouwkundig attest 21.010 - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een ongunstig stedenbouwkundig attest af voor het verwijderen van de vegetatie om het terrein in te richten in functie van het houden van bijen.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - opname vergunningenregister G2021.0012 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de woning, gelegen 4de afd. sectie D nr. 675P2, op te nemen in het vergunningenregister.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanbod recht van voorkoop - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbod/kennisgeving recht van voorkoop voor de woning, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie B 429E2 en besluit geen gebruik te maken van het voorkooprecht.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - Stationsstraat 134-136 - intentie met de panden - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de burgerlijke dagvaarding van de huidige eigenaars door het Agentschap Wonen Vlaanderen om zo het herstel van de onbewoonde panden te bekomen.

Het college van burgemeester en schepenen wenst het pand op korte termijn af te breken en een verkoop van de grond met de verplichting om een project met een bepaald bouwprogramma te verschuiven naar een latere termijn om op deze manier een veroordeling te vermijden. Het college zal zorgen voor een afbraak in 2022.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - gebiedsregie bedrijventerreinen - fase 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van fase 1 van de studie 'Gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder' .

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - speelplek Mangelbeek - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om samen met de VLM een participatiemoment te organiseren voor de buurt over de inrichting van deze speelplek.

Het college van burgemeester en schepen beslist om de Kerkfabriek te ondersteunen bij de opmaak van een beheersplan voor hun bossen op het grondgebied van de gemeente waaronder het speelbos aan de Kerkebosstraat.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de buurtweg nr. 107 te behouden.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - zaak der wegen - Ursulinen - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgend standpunt in te nemen inzake de vraag tot betaling van een vergoeding in het kader van de verkaveling met wegenisaanleg gelegen afdeling 1 sectie A nrs. 1162K, 1162H en 1163C:

Aan GD&A advocaten wordt de opdracht gegeven om een antwoord te formuleren aan de tegenpartij waarin men aangeeft niet over te gaan tot een betaling van de vergoeding.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aankoop noodwoning - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het negatief advies dat de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen kreeg i.v.m. de onderhandse verkoop van een woning aan de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen wenst deel te nemen aan een openbare verkoop van deze woning met het oog op het gebruik van deze woning als noodwoning.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Leefomgeving - Kolderstraat - fietspaden - intrekking besluit - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen trekt het besluit in van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2021 houdende goedkeuring van het bestek met nr. AG/865.1/20.05 en de raming voor de opdracht "Kolderstraat - aanleg fietspaden" mits aanpassing van het bestek door opname in het lastenboek van het voorwaardelijk deel zijnde, het fietspad (trage verbinding) tussen Kolderhof en Koeltorenlaan richting Marktplein, en vervangt het door een nieuw besluit.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Leefomgeving - Kolderstraat - aanleg fietspaden - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. AG/865.1/20.05 en de raming voor de opdracht “Kolderstraat : aanleg fietspaden”, opgesteld door het team Leefomgeving, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 221.647,55 euro excl. of 268.193,54 euro incl. 21 % btw (46.545,99 euro Btw medecontractant).

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Leefomgeving - De Verdieping II - CC Muze - ingebrekestelling

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van ingebrekestelling van 2 juni 2021, aangetekend verstuurd aan de opdrachtnemer THV Vanderstraeten-Houben-Monument Vandekerckhove p/a Europaweg 11 te 3560 Lummen op 16 augustus 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Leefomgeving - Galgeneinde-Broederspad - OV - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijplaatsen van openbare verlichting langs de trage verbinding tussen Galgeneinde en Broederspad, zoals voorgesteld in project P/053019 van Fluvius, goed.

Fluvius wordt verzocht als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor de uitvoering van de opdracht mits naleving van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. De kostprijs voor het bijplaatsen van deze openbare verlichting wordt geraamd op € 20.000,00.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Leefomgeving - toelating verkoop grondaandelen NV Dea Plus

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn toestemming voor deze verkoop, op voorwaarde dat de verkoopakte de bijzondere voorwaarden uit de oorspronkelijke verkoopakte van 18 april 1996 in extenso bevat.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Patrimonium - basisschool Beekbeemden - verrekening nr. 3 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening nr. 3, opgesteld door bouwonderneming Haex nv, Klein-Heidestraat 25 te 3670 Oudsbergen inzake het ophogen van de gaaswand en het wijzigen van vloerisolatie, in het kader van de opdracht “Basisschool Beekbeemden  - bouwen van basisschool en sportzaal” voor het totaalbedrag in min van -12.182,75 euro excl. of -12.913,72 euro incl. btw (-730,97 euro Btw medecontractant), goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen, de aanrekeningen en de vorderingen goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - lay-out infozine #vanhtotz tot eind 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek nr. FIN22003, de lijst met de te raadplegen ondernemingen en de raming voor de opdracht “lay-out infozine #vanhtotz tot eind 2024” goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 30.000 euro excl. of 36.300 euro incl. 21 % btw (12.100 euro per jaar).

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - drukken infozine #vanhtotz tot eind 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek nr. FIN22004, de lijst met de te raadplegen ondernemingen en de raming voor de opdracht “drukken infozine #vanhtotz tot eind 2024”, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 113.207,55 euro excl. of 120.000 euro incl. 6 % btw (40.000 euro per jaar).

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - bedeling infozine #vanhtotz tot eind 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek nr. FIN22005, de lijst met de te raadplegen ondernemingen en de raming voor de opdracht “bedeling infozine #vanhtotz tot eind 2024” goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 61.983,47 euro excl. of 75.000 euro incl. 21 % btw (25.000 euro per jaar).

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - levering elektriciteit en aardgas door VEB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomsten met het VEB voor de levering van aardgas en groene elektriciteit voor een periode van drie jaar vanaf 1 januari 2022, goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - kohier verblijfsbelasting 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier betreffende de verblijfsbelasting aanslagjaar 2021 vast en verklaart het uitvoerbaar met 16 artikels voor € 12.600,00.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - oninvorderbare niet-fiscale vorderingen 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inschrijving van de oninvorderbare niet-fiscale vorderingen bij de oninbare posten van de gemeenterekening van 2021 goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Financiën - oninvorderbare fiscale vorderingen 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inschrijving van de oninvorderbare fiscale vorderingen bij de oninbare posten van de gemeenterekening van 2021 goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning  Plaza Snack - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor Plaza Snacks bv, ondernemingsnummer 0762.579.356, met vestiging Dorpsstraat 49 3550 Heusden-Zolder. Het betreft een pizza-kebabzaak met eetgelegenheid.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Frituur De Koster - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor Frituur De Koster bv, ondernemingsnummer 0759.640.949, Laarstraat 3, 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning HoekQabaz bv - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke horecavergunning goed voor HoekQabaz bv, Sint-Willibrordusplein 22 te 3550  Heusden-Zolder. Het betreft een restaurant.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Welzijn - portretproject #WijzijnHeusden-Zolder - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het portretproject #WijzijnHeusden-Zolder goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Cultuur en toerisme - stopzetting overeenkomst met VZW Impulse Music

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de huidige problematiek van VZW Impulse Music en beslist om de samenwerkingsovereenkomst met deze VZW in onderling overleg stop te zetten.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gebruiks- en samenwerkingsovereenkomsten goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - aanvraag straatfeest 2021 - Reitveld/H. Hartlaan - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - aanvraag straatfeest 2021 - Korenhof - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - aanvraag computer/kienspel voor BC Smash - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan BC Smash een vergunning toe voor het organiseren van een computer-/kienspel op 21 september in ontmoetingscentrum Ons Huis.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - aanvraag computer/kienspel voor Recreabad - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan Recreabad een vergunning toe voor het organiseren van een computer-/kienspel op 28 september in ontmoetingscentrum Ons Huis.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - Rugbyclub9 - buitenspeeldag - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van Rugbyclub9 voor het organiseren van een buitenspeeldag op Sportpark Vrijheid, Sint-Annalaan 15, op 04 september 2021 van 10u tot 20u.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - aanvraag team Toerisme - Zolder kermis - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor de kermis in Zolder op 4-5-6 september 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - aanvraag Oldtimer Roadhouse Classics - Show&Shine - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een statische meeting van oldtimer & classic voertuigen goed op 29 augustus 2021 van 08u tot 18u.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Sport - juridisch advies KTC Heusden vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt GD&A advocaten aan om juridische ondersteuning te geven omtrent de geluidsproblematiek van de padelterreinen van KTC Heusden vzw.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - onderwijs - standpunt onderhandelingen - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt inzage van de voorstellen van de directies van de gemeentelijke basisschool Beekbeemden en het CVO De Verdieping en zal deze voorstellen verdedigen in het lokaal onderhandelingscomité met de vakbonden op 30 augustus 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - GABK - jury eindexamen

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de jury voor de eindexamens van de volwassenen voor het schooljaar 2020-2021 samen.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling model - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een model goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling model - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een model goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling model - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een model goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling model - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een model goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling model - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een model goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling model - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een model goed.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 03/08/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 3 augustus 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 10/08/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 10 augustus 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 17/08/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 17 augustus 2021.

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het college neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 26/08/2021