U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 16 september 2020 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Raf Nulens

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Schepen:

Lode Schops

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De vastleggingen nr. 888 tot en met nr. 893 voor het dienstjaar 2020 worden bevestigd.

De bestelbonnen nr. 172 tot en met nr. 176 voor het dienstjaar 2020 worden bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten   

De mandaten nr. 520 tot en met nr. 537 voor het dienstjaar 2020 worden betaalbaar gesteld.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202016 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verdelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing, gelegen (afd. 3) sectie F 810 V.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/119 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met carport en autobergplaats, gelegen (afd. 2) sectie B 415 M.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/151 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met een carport, gelegen (afd. 1) sectie A 1162 C.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/210 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het ontbossen en bouwen van een eengezinswoning en een carport met tuinberging, gelegen (afd. 2) sectie B 904 E.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/286 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen met autobergplaats, gelegen (afd. 1) sectie A 1944 A5 en (afd. 1) sectie A 1944 D5.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/331 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor de regularisatie sloop woning en bouwen van een nieuwe halfopen bebouwing, gelegen (afd. 1) sectie A 73 B40 en (afd. 1) sectie A 73 G48.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/244 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een garage, gelegen (afd. 1) sectie A 1449 T.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/271 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een woning met een dakkapel, gelegen (afd. 4) sectie C 70 Y.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/098 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een industriehal, bouwen van een hoogspanningscabine en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20200121-0017, met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie A 205 Y13.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - kennisgeving beslissing beroep 20/082

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 20 augustus 2020 waarbij een voorwaardelijke vergunning werd afgeleverd voor de regularisatie van een tuin met bijgebouwen, gelegen (afd. 4) sectie C 67 R14.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 20/142 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviesvraag van de deputatie in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 15 juli 2020 waarbij een weigering werd afgeleverd voor het bouwen van een terrasoverkapping, gelegen (afd. 3) sectie F 180 N.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn beslissing van 15 juli 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 20/145 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviesvraag van de deputatie en de hoorzitting die georganiseerd wordt in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 1 juli 2020 waarbij een weigering werd afgeleverd voor het bouwen van 4 appartementen met bijhorende carports en tuinbergingen, gelegen (afd. 3) sectie A 244 K.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn beslissing van 1 juli 2020.

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet aanwezig te zijn op de hoorzitting.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - opname vergunningenregister G2020.006 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de woning, gelegen 1ste afd. sectie A nr. 1866B, op te nemen in het vergunningenregister.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag machtiging opstellen plan - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor een machtiging voor het opstellen en ondertekenen van de plannen voor de verbouwing van een eigen woning, gelegen (afd. 3) sectie B nr 1086V.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - gebiedsregie bedrijventerrein - gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gunning van de opdracht 'Gebiedsregie bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder' aan CityD-WES.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - strategisch project Kolenspoor - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de visienota Kolenspoorstad/Kolenspoorland met addendum goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inhoud van de intentieverklaring Kolenspoorpartners goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - NZ-Limburg - geactualiseerde AON

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overwegingsdocument en de geactualiseerde Alternatievenonderzoeksnota in het kader van het Complex Project Noordzuid-Limburg.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - subsidieaanvraag afkoppelingsproject - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie toe voor het maximaal afkoppelen van het hemelwater.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - gratis grondafstand Kluisstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de gratis afstand met het oog op inlijving in het openbaar domein, meer bepaald de zate van de Kluisstraat, van een perceel grond, groot 00a 70ca 64dm², kadastraal gekend Heusden-Zolder, 4de afdeling, sectie D, met voorbehouden perceelsidentificatienummer 310D2 P0000, door het Katholiek Onderwijs Limburg, Vrijwilligersplein 14 in 3500 Hasselt, en van een perceel grond, groot 00a 78ca 23dm², kadastraal gekend Heusden-Zolder, 4de afdeling, sectie D, met voorbehouden perceelsidentificatienummer 311R P0000, door de Kerkfabriek St.-Job Bolderberg, St.-Jobstraat 66 in 3550 Heusden-Zolder, dewelke beiden in erfpacht werden gegeven aan de Vrije Basisschool Bolderberg, Kluisstraat 15 in 3550 Heusden-Zolder, principieel gunstig aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - Heikant/Kleine Venstraat - werken nutsleidingen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt offerte nr. 0020082713 en Fluvius wordt verzocht als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor de uitvoering van die opdracht mits naleving van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. De kostprijs voor het ondergronds brengen van het laagspannings-, teledistributie- en openbare verlichtingsnet in de Heikant en de Kleine Venstraat wordt geraamd op 124.456,01 euro (0% btw).

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - Sint-Maartenlaan - aanleg riolering - eindafreking - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindafrekening goed voor de opdracht “Sint-Maartenlaan - Aanleg riolering en wegenis”, opgesteld door de ontwerper, Tractebel Engineering, Ilgatlaan 23 te, 3500 Hasselt, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.180.424,23 (btw verlegd).

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 18 mei 2020, opgesteld door de ontwerper Tractebel Engineering NV, goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - P. van Mierlolaan - vernieuwen riolering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. AG/865.1/20.04 en de raming voor de opdracht “P. Van Mierlolaan - vernieuwen riolering”, opgesteld door het team Leefomgeving bij hoogdringendheid goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 56.203,50 euro excl. btw (11.802,74 euro recupereerbare btw).

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde BVBA V&V Infra, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0838.428.705, Industriepark 20, 3290 Diest, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van 67.133,95 euro excl. btw (14.098,13 euro recupereerbare btw).

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - site Vrijheid - verlichting sportvelden - bestek - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. TB/20.02, de lijst met de raadplegen ondernemingen en de raming voor de opdracht “Site Vrijheid - leveren en plaatsen LED verlichting sportvelden”, opgesteld door het team Sport goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 75.000,00 euro excl. of 90.750,00 euro incl. 21 % btw (15.750,00 euro btw medecontractant).

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - regularisatie verkeersingrepen 2017 - oplevering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed voor de werken 'Regularisatie verkeersingrepen 2017', die plaatsvond op 4 augustus 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - tijdelijke verkeersmaatregel Koolmijnlaan - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke verkeersmaatregel Koolmijnlaan goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Leefomgeving - trajectcontrole Sint-Jobstraat - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dit punt uit tot een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Werkplaats - plaatsing bladerkorven - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst in verband met de locaties van de bladerkorven goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2020/54 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2020/80 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2020/12  worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Financiën - vernieuwing printerpark

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “vernieuwing printerpark” aan de inschrijver met de regelmatige en economisch meest voordelige offerte, rekening houdende met gunningscriteria, zijnde de firma Canon Belgium, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0418.025.260, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, tegen de aangeboden eenheidsprijzen.

De totale uitgave over de maximale looptijd van 72 maanden wordt op basis van deze eenheidsprijzen berekend op 271.759,08 euro exclusief of 328.828,49 euro inclusief 21 % btw.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Welzijn - overdracht krediet relanceplan lokale economie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het overschot van de financiële middelen voorzien voor de uitgave van de gemeentelijke geschenk- en horecabonnen over te dragen naar het budget 2021, maar de restgelden van het relanceplan lokale economie moeten in het globale budget van het relanceplan opgenomen worden.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Welzijn - extra budget in 2021 voor wijk-werker - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet een extra budget van € 2.000 voor 2021 voor 1 uur/weekdag wijk-werk in het kader van desinfectie van LDC De Zandloper ten gevolge van COVID-19.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Welzijn - deelname aan fietsactie Go With The Velo - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de fietsactie van de Fietsersbond en Go With The Velo, waarbij het lokaal kopen met de fiets wordt gepromoot. De actie start op 17 september 2020 en eindigt op 15 oktober 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Welzijn - antwoord vraag gemeenteraadslid - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de vraag van gemeenteraadslid Hans Zegers goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Welzijn - antwoord op vraag ABB - Goedkeuring

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 16 september 2020

 

Sport - aanvraag VBS Boekt - autoluwe schooldagen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor de autoluwe schooldagen in Boekt op 18 september, 16 oktober en 20 november 2020 telkens tussen 8 en 15 uur.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Sport - aanvraag Granduca Smart Activities BV - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan de bv Granduca Smart Activities een toelating voor de organisatie van een muziekactiviteit n. een bedrijfsfeest met een maximaal geluidsniveau > 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)LAeq,15 min op 20 september 2020 vanaf 15 uur t/m 22 uur in de Koolmijnlaan 403/1 (kantoren/tent/openlucht).

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Sport - aanvraag welzijn/jeugd - Cornichon Décadance - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor Cornichon Décadance in openlucht aan de VKS De Toverfluit op 26 september 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Sport - aanvraag Winkelcentrum Cité vzw - 68ste Braderie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor de 68ste Braderie 2020 "anders dan anders" van Winkelcentrum Cité vzw van 30 september t/m 5 oktober 2020 in de Koolmijnlaan, Kleuterweg, Waterleidingstraat, Teutenweg en Braderieplein Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Personeel en HR - GBS BB - standpunt onderhandelingen vakbond - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt inzage in de voorstellen en besluit dit voorstel te verdedigen in het lokaal onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs op 21 september 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Personeel en HR - CVO - standpunt onderhandelingen vakbond - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt inzage in de voorstellen en besluit dit voorstel te verdedigen in het lokaal onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs op 21 september 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Personeel en HR - CVO - standpunt onderhandelingen vakbond bis - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt inzage in de voorstellen en besluit deze voorstellen te verdedigen in het lokaal onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs op 21 september 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Personeel en HR - GABK - standpunt onderhandelingen vakbonden - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt inzage in de voorstellen en besluit deze voorstellen te verdedigen in het lokaal onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs op 21 september 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 1 en 8 september 2020.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het college neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 16/09/2020