U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 24 maart 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops en Funda Oru

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Schepen:

Yasin Gül

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Marleen Hoydonckx, waarnemend algemeen directeur, is terug aanwezig vanaf punt 35.

Rony Herlitska, gastspreker, verlaat de vergaderzaal vanaf punt 35.

Rony Herlitska, waarnemend algemeen directeur, is terug aanwezig vanaf punt 36.

Marleen Hoydonckx, schepen, is terug aanwezig vanaf punt 36.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De bestelbonnen nr. 66 tot en met nr. 73 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

De vastleggingen nr. 250 tot en met nr. 259 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten

De mandaten nr. 129 tot en met nr. 140 voor het dienstjaar 2021 worden betaalbaar gesteld.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Politie - aankoop voertuig verkeersdienst - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor levering van één 'Volkswagen Golf GTI', gegund door de federale politie via het raamcontract Procurement 2016 R3 010 perceel 13, toe aan de firma d’Ieteren NV, Maliestraat 50, 1050 Elsene, voor de totaalprijs van € 36.273,67 opties, politieombouw en BTW inclusief.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/535 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met losstaande tuinberging, gelegen (afd. 1) sectie A 2064 G.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/482 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met carport, gelegen (afd. 2) sectie C 573 P.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/006 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor regularisatie van een tuinhuis, gelegen (afd. 3) sectie F 186 G.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/448 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het het plaatsen van een middenspanningscabine en de uitbreiding van bedrijfshal voor het verder exploiteren van de inrichting voor metaalwerken en het bijkomend plaatsen van een poederlakinstallatie en een installatie voor het stralen en metalliseren van voorwerpen, gelegen (afd. 3) sectie A 964 F en (afd. 3) sectie A 966 D2.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/036 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van serre en bouwen van een nieuwe serre, gelegen (afd. 4) sectie D 421 B.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/548 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met carport en tuinberging, gelegen (afd. 1) sectie A 2064 A.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/554 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met losstaand bijgebouw, gelegen (afd. 1) sectie A 2064 H.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/546 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met een vrijstaande garage, gelegen (afd. 3) sectie F 831 D.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van 2 garageblokken, gelegen (afd. 2) sectie B 75 B2.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/504 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning, gelegen (afd. 3) sectie F 270 G.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/005 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen (afd. 4) sectie C 409 H2.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - omgevingsvergunning 20/555 - administratieve lus - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een administratieve lus toe te passen en een nieuw openbaar onderzoek te organiseren voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 appartementen,  gelegen (afd. 1) sectie A 1239 L.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - delegatie administratieve lus en wijzigingslus - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist met onmiddellijke ingang om het toestaan van wijzigingen aan de vergunningsaanvraag en het toepassen van de administratieve lus te delegeren naar de omgevingsambtenaren.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - kennisgeving stilzwijgende weigering 20/459

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stilzwijgende weigering van de aanvraag voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met een schoonheidssalon als nevenbestemming en een vrijstaande autobergplaats, gelegen (afd. 1) sectie A 1953 D6.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanbod recht van voorkoop - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbod/kennisgeving recht van voorkoop voor de woning, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie B 57X en besluit geen gebruik te maken van het voorkooprecht.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Patrimonium - Domein Bovy - herenhuis - renovatie buitengevel - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve oplevering van de opdracht “Domein Bovy - herenhuis - renovatie buitengevel en reconstructie vakwerken” goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2021/13 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2021/19 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2021/11 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - jaarverslag 2020 LDC De Zandloper - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het jaarverslag 2020 van het lokaal dienstencentrum De Zandloper goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - project wandelcentrale

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project 'wandelcentrale'.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Happy Snacks - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor Happy Snacks Valentinusstraat 1 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Da Iliana - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor Da Iliana Bremstraat 23 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - inhoudelijke rapportage project KOALA 2020 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inhoudelijke rapportage 2020 van het project KOALA goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - actie taal en veerkracht 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de actie taal en veerkracht goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - strategisch veiligheids- & preventieplan 2020-2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inhoudelijke evaluatie SVPP 2020 goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de financiële verantwoording SVPP 2020 goed.

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorstel van FOD Binnenlandse Zaken om het SVPP automatisch te laten verlengen met 1 jaar voor wat betreft werkjaar 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Welzijn - GAS 5 - stand van zaken - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de effectieve inwerkingtreding van GAS 5 uit in afwachting van een hersteldecreet.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Sport - aanvraag KWB Eversel - QR-gezinswandeling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van KWB Eversel goed voor de QR-gezinswandeling met vrij vertrek op de parking van Sint-Baaf tussen 3 en 18 april 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Sport - aanvraag KWB Heusden - wandeling in gezinsbubbel - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van KWB Heusden goed voor de paaswandeling in gezinsbubbel met vrij vertrek op de parking De Veen (Buitingweg) tussen 3 april en 2 mei 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Burger - ambtshalve afvoering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ambtshalve afvoeringen goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Personeel en HR - aanvraag vorming - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor vorming goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Personeel en HR - toelating reizende functie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om een reizende functie uit te oefenen.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - onderhandelingen vakbonden - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de aanvraag van het project gecombineerd onderwijs zoals voorgesteld door de directie van CVO De Verdieping te verdedigen in het onderhandelingscomité met de vakbonden op 29 maart 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 09/03/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 9 maart 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 16/03/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 16 maart 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 26/03/2021