U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 11 augustus 2021 09:05

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Engin Ozdemir, Dirk Schops, Lode Schops en Yasin Gül

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Isabelle Thielemans en Funda Oru

 

Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de vastleggingen en bestelbonnen en stelt de mandaten betaalbaar.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Politie - levering gas 2022-2023-2024 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst voor de levering van aardgas door het VEB aan politiezone Heusden-Zolder goed voor de jaren 2022-2023-2024.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Politie - aankoop beeldschermen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor levering van 45 beeldschermen 'PHILIPS 272S1AE', gegund via raamcontract FORCMS-AIT-121-1 van de FOD BOSA, toe aan de firma Priminfo, Rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-les-Bois, ondernemingsnummer 0426.966.284, voor de totaalprijs van € 8.680,00 btw en bijdragen incl.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/252 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van een niet vrijstaand gebouw en bouwen van een ééngezinswoning met tuinberging, gelegen (afd. 3) sectie B 372 T.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/262 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het verwijderen bestaande veranda en plaatsen nieuwe veranda, met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie F 213 L.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/373 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een betonnen bedrijfslogo met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie A 962 K.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/266 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen en uitbreiden van een kleuterschool, plaatsen van een bijgebouw en afbreken van gebouwen, gelegen (afd. 2) sectie B 447 G2, (afd. 2) sectie B 447 A2 en (afd. 2) sectie B 447 S2.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/231 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het regulariseren van een bar-container, gelegen (afd. 3) sectie A 205 N21.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/271 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van gebouwen, gelegen (afd. 3) sectie B 376 P2 en (afd. 3) sectie B 376 Z2.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/325 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een prefab hoogspanningscabine horend bij de naastliggende Lidl winkel, gelegen (afd. 3) sectie F 185 D3, (afd. 3) sectie F 185 R2, (afd. 3) sectie F 185 S2, (afd. 3) sectie F 185 G3 en (afd. 3) sectie F 185 K3.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/273 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen van een woning, het bouwen van een carport met tuinberging en het slopen van bijgebouwen, gelegen (afd. 3) sectie F 138 A2 en (afd. 3) sectie F 138 P.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/138 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een veranda, poolhouse en zwembad met verhardingen, gelegen (afd. 4) sectie D 707 E.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/203 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een woning, gelegen (afd. 3) sectie B 69 F.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/270 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een carport, gelegen (afd. 1) sectie A 162 L2.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/330 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van 2 half open grondgebonden eengezinswoningen met vrijstaande garage, gelegen (afd. 3) sectie B 1125 A en (afd. 3) sectie B 1125 B.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/337 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen van een woning, plaatsen van een zwembad en poolhouse, gelegen (afd. 1) sectie A 162 Z.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202110 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bijstellen van een verkaveling, gelegen (afd. 3) sectie A 1595 P.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/254 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van een woning met bijgebouwen, kappen van een den en bouwen van een eengezinswoning, gelegen (afd. 4) sectie E 361 A2.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/261 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het deels slopen, verbouwen en uitbreiden van een woning en regulariseren van een achterbouw, gelegen (afd. 3) sectie A 1304 M2 en (afd. 3) sectie A 1304 L2.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/075 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van een wasstraat, regulariseren van een inrit, verhardingen, olie-opslagruimte en elektriciteitscabine, uitbreiden van het magazijn met een nieuwe wasstraat en remmentestbank en de wijziging, uitbreiding en hernieuwing van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, gelegen (afd. 4) sectie E 580 K en (afd. 4) sectie E 580 P.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/265 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van een woning en bouwen van een gesloten en een halfopen eengezinswoning, gelegen (afd. 4) sectie E 654 P.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/175 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen (afd. 4) sectie D 712 M.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/183 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een indoor atletiekhal, een gebouw voor revalidatie en het aanleggen van een hellend vlak, gelegen (afd. 1) sectie A 1994 D.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/375 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen  geeft een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag, voor het het kappen van bomen, de (her)aanleg van de inritten, parkings, de testbaan, een verharding voor het plaatsen van containers, de omvorming van het rioolstelsel naar een gescheiden stelsel en de verandering van de ingedeelde inrichting door het verplaatsen van de opslag van gas in verplaatsbare recipiënten, het verplaatsen van de koeltoren en het plaatsen van 2 nieuwe airco-toestellen (uitbreiding van minder dan 50 %), opslag van gevaarlijke stoffen (geen wijziging maar indeling in nieuwe rubrieken omwille van CLP-vertaling),  gelegen (afd. ) sectie B 713 K en (afd. 4) sectie E 604 S.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/537 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag voor het bouwen van een sportcomplex, ontbossen van het perceel, reliëfwijzigingen, slopen van een medisch centrum en omgevingswerken,  gelegen (afd. 4) sectie D 677 V12, (afd. 4) sectie D 677 W12 en (afd. 4) sectie D 677 A19.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag stedenbouwkundig attest 21.007 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een gunstig stedenbouwkundig attest af, voor het verkavelen van een perceel, gelegen (afd.3) sectie B 979C3 in twee loten voor een halfopen bebouwingen of het realiseren van een project met twee halfopen woningen.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - proeftuin ontharding Groen hart Zolder - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een verlenging van de uitvoeringstermijn naar 7 augustus 2022 aan voor het opbreken van de Dekenstraat en engageert zich om de werken binnen deze termijn uit te voeren.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een afwijking op de uitvoeringstermijn van de afbraak van de school aan en engageert zich om na afbraak van de school in 2023, het perceel ecologisch in te richten en zo de waterhuishouding in de vallei van de Mangelbeek te verbeteren.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - speelplek Mangelbeek - Standpunt college

 

het college van burgemeester en schepenen stelt dit punt uit tot een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Leefomgeving - aanvraag omgevingsvergunning 21298 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan de aanvrager, voor een tijdelijke bemaling in functie van de bouw van een velodroom en sporthal op de percelen, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie D nrs. 677V12, 677W12 en 677A19.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Leefomgeving - kapaanvraag - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het beheersvoorstel van de Bosgroep voor het bos, kadastraal gekend sectie A, nummers 70 C 13 en 70 D 13 van de 1ste afdeling.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Leefomgeving - domein Bovy - aanleg van een toegankelijk pad - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering van de opdracht “Domein Bovy - aanleg van een toegankelijk pad op de binnenkoer” goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Leefomgeving - slibverwerking en transport slib 2020 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering van de opdracht “Slibverwerking en transport slib 2021” goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Leefomgeving - De Verdieping I - MTB - verlenging - perceel 2 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van het contract "De Verdieping I - Multidisciplinair Technisch Beheer - Perceel 2: poetsen en reinigen - deel Atrium" met 4 jaar goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Patrimonium - werkplaats - ateliers - perceel 4 - verrekening 1 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 goed van de opdracht “Werkplaats – bouwen van 3 ateliers - Perceel 4 “Magazijninrichting” voor het totaalbedrag in meer van € 987,21 excl. btw of €1.194,52 incl. 21 % btw (€ 207,31 btw medecontractant).

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Patrimonium - pastorij Zolder- renovatie badkamer - gunning - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “PASTORIJ  ZOLDER - Renovatie badkamer ” aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde TIELENS BENNY BVBA, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 464207158, Weg Naar De Grauwe Steen 112, 3550 Heusden-Zolder, tegen het nagerekende offertebedrag van 17.775 euro excl. of 18.841,50 euro incl. 6 % btw.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Patrimonium - schadevaststelling KR/21/1510 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de ondertekening van schadevaststelling nr. KR/21/1510 i.v.m. de inbraak in de spelotheek op 26 mei 2021. De schade bedraagt in totaal € 1 853,86. De gemeente stelt zich burgerlijke partij en eist deze som als schadevergoeding.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen, aanrekeningen, vorderingen en weddenmandaten goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan de betrokkenen een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan de betrokkene een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan de betrokkene een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan de betrokkene een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Welzijn - GAS-rapport 2de kwartaal 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport GAS 2de kwartaal 2021.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Welzijn - aanvraag ondersteuning Kom op tegen Kanker - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het digitale aanbod van Kom op tegen Kanker bekend te maken.

Het college van burgemeester en schepenen besluit om deel te nemen aan de publiekscampagne van Kom op tegen Kanker.

Het college van burgemeester en schepenen besluit om activiteiten te organiseren voor ouderen met kanker en/of hun naasten.

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de personeelsleden te vragen om een geel lintje te dragen.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Welzijn - aanvraag ondersteuning Unicef - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om Unicef niet financieel te ondersteunen.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Welzijn - luchtkwaliteit - aankoop CO2 meters - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot een eerste aankoop van 200 CO2 meters en geeft opdracht om in kader van goede luchtkwaliteit, ventilatie en verluchten, een haalbare organisatiebrede en structurele aanpak uit te werken.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om via de diverse kanalen de verschillende doelgroepen en belanghebbenden te informeren over het plaatsen van CO2 meters indien (nog) nodig.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Welzijn - vraag shishabar - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op basis van artikel 32 van het brandweeradvies van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg van 22 maart 2019 dat voor een aanvraag voor een shishabar op het adres Beringersteenweg 11 te 3550 Heusden-Zolder artikel 11.23, §3 van het GAS-reglement van 24 juni 2021 van toepassing is.

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de kosten & RPV’s van beide procedures voor de Raad van State ten laste te nemen voor zover er geen annulatieberoep ingediend wordt tegen het GAS-reglement van 24 juni 2021 en voor zover I&O afstand doet van de ingediende annulatieberoepen.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - aanvraag toelage straatfeest - Kerkenblookstraat - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke verkeersmaatregelen ter gelegenheid van een straatfeest Kerkenblookstraat op 28 augustus 2021 goed.

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - aanvraag toelage straatfeest - Kortstraat - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke verkeersmaatregelen ter gelegenheid van een straatfeest Kortstraat op 4 september 2021 goed.

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - aanvraag toelage straatfeest - Vagevuurpad - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke verkeersmaatregelen ter gelegenheid van een straatfeest Vagevuurpad op 4 september 2021 goed.

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - aanvraag toelage straatfeest - Begonialaan - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke verkeersmaatregelen ter gelegenheid van een straatfeest Begonialaan op 4 september 2021 goed.

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - aanvraag toelage straatfeest - Kapelstraat - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - aanvraag toelage straatfeest - Schreverland - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - WSV De Dragonders - wandeling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van WSV De Dragonders voor de wandelingen met vrij vertrek aan de schuttersgilde in Ubbersel, Kanaalweg z/n, op 17 augustus 2021 goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Sport - aanvraag computer/kienspel voor De Tril - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor het organiseren van een computer-/kienspel op 07 en 14 september in ontmoetingscentrum Ons Huis.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Bibliotheek - deelname aan het programma “Boekstart” - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project Boekstart en besluit de verklaring voor deelname aan Boekstart voor de periode januari 2022 – december 2025 te ondertekenen.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Burger - aanpassing concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Burger - ambtshalve afvoering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ambtshalve afvoering goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Personeel en HR - aanvraag vorming - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvragen voor vorming goed.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 27/07/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 27 juli 2021.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - bijeenroeping gemeenteraad en vaststelling agenda - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad op donderdag 26 augustus 2021 en tot vaststelling van de agenda.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 12/08/2021