U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 26 maart 2021 10:00

AANWEZIG:

 

 

Waarnemend voorzitter:

Marleen Hoydonckx

 

Schepenen:

Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Lode Schops en Funda Oru

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Dirk Schops en Yasin Gül

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2021

 

Onderwijs - Beekbeemden - schoolorganisatie 29/3 - 2/4 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen schort de lessen op in de gemeentelijke basisschool Beekbeemden tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april 2021.

De school voorziet noodopvang tijdens de gewone schooluren voor kinderen die niet kunnen thuisblijven. Ouders kunnen van deze dagopvang gebruik maken als zij een attest van de werkgever voorleggen waaruit blijkt dat de ouder op de werkvloer wordt verwacht.

Publicatiedatum: 31/03/2021