U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 26 augustus 2020 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Yolanda Paulussen

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Lode Schops, schepen, verlaat de vergaderzaal vanaf punt 29.

Lode Schops, schepen, is terug aanwezig vanaf punt 30.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De vastleggingen nr. 870 tot en met nr. 882 voor het dienstjaar 2020 wordt bevestigd.

De bestelbonnen nr. 160 tot en met nr. 168 voor het dienstjaar 2020 wordt bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten   

De mandaten nr. 476 tot en met nr. 498 voor het dienstjaar 2020 worden betaalbaar gesteld.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Politie - aankoop laptop - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor levering van één laptop "HP Pavilion X360 14" zoals beschreven in de offerte, toe aan de firma Auva, Graaf De Theuxlaan 25b, 3550 Heusden-Zolder, ondernemingsnummer 0660.603.157, voor de totaalprijs van € 749,99 BTW en accessoires inclusief.

Deze aankoop zal aan de lijst van de gunningsbeslissingen worden toegevoegd die ieder kwartaal ter kennisgeving aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, zoals bepaald in het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Politie - wijziging prestatieverhouding - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging van een prestatieverhouding van een personeelslid goed tot voltijdse loopbaanvermindering voor ouderschapsverlof in het kader van de Covid-19 maatregelen.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Bibliotheek - stand van zaken inventarisering Woutershof

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van de inventarisering van het Woutershof.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/263 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een afdak, gelegen (afd. 2) sectie B 890 N2.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/202 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een dakraam, gelegen (afd. 4) sectie D 352 R.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/281 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van een boom, gelegen (afd. 3) sectie A 3 V12.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/306 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van een boom, gelegen (afd. 3) sectie A 2064 E.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/308 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van 2 coniferen en 9 dennen, gelegen (afd. 2) sectie B 72 D3.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/269 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het kappen van bomen, gelegen (afd. 3) sectie F 410 A.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/239 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het vermeerderen van het aantal woongelegenheden door een bestemmingswijziging van handel naar wonen, gelegen (afd. 3) sectie F 190 F2.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/255 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een woning, gelegen (afd. 1) sectie A 133 W.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/268 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van een veranda en uitbreiden van de woning met een zorggedeelte, gelegen (afd. 3) sectie F 668 R en (afd. 3) sectie F 668 C2.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202014 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het verdelen van 4 percelen in twee loten voor open bebouwing, gelegen (afd. 4) sectie C 67 B15, (afd. 4) sectie C 67 A25, (afd. 4) sectie C 67 Z24 en (afd. 4) sectie C 67 C25.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/283 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een terrasoverkapping, gelegen (afd. 3) sectie A 205 T18.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/220 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met garage, gelegen (afd. 1) sectie A 1162 G.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/296 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het wijzigen van voorgevel en plaatsen van broodautomaat, gelegen (afd. 3) sectie B 434 P2.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/222 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een carport, gelegen (afd. 4) sectie D 615 A3.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/243 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een tuinhuisje, gelegen (afd. 2) sectie C 474 Y.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/236 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen carport, uitbreiden bijgebouw en bouwen carport, gelegen (afd. 3) sectie B 376 D2.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/101 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een afdak en uitbreiden van een vergund afdak met een luifel, gelegen (afd. 3) sectie A 205 S11.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 20206 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van een eengezinswoning met bijgebouwen, ontbossen en verkavelen van een perceel in 2 loten voor open bebouwing, gelegen (afd. 4) sectie D 672 N2.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/228 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een inkomsas, gelegen (afd. 3) sectie B 205 S.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aktename melding – aanvraagnr. : m20/297 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping gelegen afdeling 4 sectie E nr. 955S3.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aktename melding – aanvraagnr. : m 20/330 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het plaatsen van een overkapping gelegen afdeling 2 sectie B nr. 1347G.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - administratieve lus omgevingsverg. 202011 (1975/48 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een administratieve lus toe te passen en een nieuw openbaar onderzoek te organiseren voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herverkavelen van lot 7 in twee loten voor halfopen bebouwing en één lot voor open bebouwing, gelegen (afd. 3) sectie F 700 F.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - intrekking vervallenverklaring verk. 1974/281A - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vervallen verklaring van 21 april 2008 van de verkaveling met dossiernr. 1978/281A gelegen, kadastraal gekend 1ste afd. sectie A nr. 73P117 en deel van nr. 93D, in te trekken.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 202012(2020/012 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mogelijke adviesvraag van de deputatie en de hoorzitting die georganiseerd wordt in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 15 juli 2020 waarbij een weigering werd afgeleverd voor het slopen van een woning met bijgebouwen en verkavelen van het perceel in drie percelen waarvan twee bestemd voor half open bebouwing, gelegen (afd. 4) sectie E 361 A2.

Het college van burgemeester en schepen blijft bij zijn beslissing van 15 juli 2020.

Het college van burgemeester en schepen besluit niet aanwezig te zijn op de hoorzitting.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 20/116 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende beroep en de mogelijke adviesvraag van de deputatie en de hoorzitting die georganiseerd wordt in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 1 juli 2020 waarbij een weigering werd afgeleverd voor de regularisatie van service appartementen, gelegen (afd. 3) sectie A 1640 M.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn beslissing van 1 juli 2020.

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet aanwezig te zijn op de hoorzitting.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - kennisgeving beslissing beroep 201917 (2019/017)

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 25 juni 2020 waarbij een weigering werd afgeleverd voor het rooien van bomen en verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing en een lot voor open bebouwing, gelegen (afd. 1) sectie A 1030 B en (afd. 1) sectie A 1031 C.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - kennisgeving beslissing 201941 (2019/041)

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 16 juli 2020 waarbij een voorwaardelijke vergunning werd afgeleverd voor het slopen van gebouwen en verkavelen van 4 percelen in 4 loten voor open bebouwing waarvan één lot al bebouwd is, gelegen (afd. ) sectie A 2 A, (afd. 4) sectie C 76 C, (afd. 4) sectie C 78 E en (afd. 4) sectie C 78 D.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van de percelen gelegen Aen het Berken Boschjen en kadastraal gekend sectie B 300A, 300C, 300D, 300E en 576C van de tweede afdeling.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van het perceel gelegen sectie A161E2  van de eerste afdeling.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/208 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder de voorwaarden bepaald in dit besluit een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20200423-0010, meer bepaald een rouwkamer, op de percelen afdeling 1 sectie A nrs. 1247N4 en 1247P4 van het kadaster van de gemeente Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - akte melding dossier: 20/327 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20200811-0024, meer bepaald een bronbemaling met een max. debiet van 8,5 m³/u over een periode van 2 maanden; totaal 12.240 m³ voor de aanleg van een kelder, op het perceel afdeling 4 sectie C nr. 68C10 van het kadaster van de gemeente Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - bijstelling milieuvoorwaarden 20/251 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de bijstelling van de  bijzondere milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20200407-0043, meer bepaald het verzoek van NV Aquafin tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van de RWZI Heusden, gelegen te Heusden-Zolder op het perceel of de percelen afdeling 2 sectie B nr. 946L van het kadaster van de gemeente Heusden-Zolder waarbij voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2024 een verwijderingspercentage voor stikstof van 78% gevraagd wordt.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - aanvraag afkoppelingsproject - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afkoppelingswerken goed als afkoppelingsproject.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - schoolstraat VB Bolderberg - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schoolstraat in de omgeving van de Vrije Basisschool Bolderberg goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - verkeersmaatregel wedersamenstelling Kapelstraat - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een verkeersmaatregel naar aanleiding van een wedersamenstelling in de Kapelstraat goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - verkeersmaatregel Pastoor Paquaylaan - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersmaatregel Pastoor Paquaylaan goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Leefomgeving - sanering Voortbeek - PV definitieve oplevering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering van 4 augustus 2020, opgesteld door Tractebel NV in het kader van de opdracht "Sanering Voortbeek" goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Patrimonium - De Verdieping I - MTB - verlenging - perceel 2 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de opdracht "De Verdieping I - Multidisciplinair Technisch Beheer - CVO & Atrium - Perceel 2: Poetsen en reinigen", door het schepencollege op 27 juli 2015 toegewezen aan de firma America Clean, Hasseltseweg 341 te 3600 Genk, voor het CVO met 5 jaar goed.

Voor het Atrium wordt het contract voor sommige onderdelen verlengd met één jaar met de mogelijkheid om het jaarlijks te verlengen. Voor andere onderdelen van het contract gebeurt de afroep per beurt in onderling overleg.

De verlenging van het contract gaat in op 1 september 2020 en eindigt op 31 augustus 2025.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2020/51 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2020/70 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2020/9 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen toe.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Financiën - verantwoording werkingstoelagen 2019 onderwijs

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verantwoordingen van de werkingstoelagen van het kleuter- en lager onderwijs, de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten en het centrum voor volwassenenonderwijs.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - aanvraag ondersteuning - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om deel te nemen aan de campagne vredesvlag 2020 en dit door de vredesvlag uit te hangen en een persbericht op te stellen alsook de open brief naar de eerste minister te ondertekenen.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - aanvraag ondersteuning Solidagro vzw - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op de vraag van Solidagro vzw voor financiële steun.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - aanvraag ondersteuning - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet in te gaan op de vraag om eventuele partnergemeenten attent te maken op de mensenrechtenschendingen van holebi's en transgenders.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - nieuwjaarsreceptie ondernemers 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers in 2021 niet op de klassieke manier te organiseren in de balzaal van Muze omwille van de coronacrisis.

Het college van burgemeester en schepenen besluit een alternatieve receptie te organiseren in 2021 volgens een nog te kiezen concept.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - onderzoek impact coronacrisis op lokale economie

 

De gemeente Heusden-Zolder neemt deel aan het onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de lokale economie.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - aanvraag vergunning zomerterras Roadhouse Classics - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een seizoensgebonden terrasvergunning aan Roadhouse Classics VOF goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - aanvraag vergunning zomerterras Anadolu - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een seizoensgebonden terrasvergunning aan de heer Demirkaya Kemalettin - café Anadolu goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - horecavergunning Desiderata Gastro Bar - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een horecavergunning voor Desiderata Gastro Bar, Stationsstraat 67 3550 Heusden-Zolder, goed onder de opschortende voorwaarde van een gunstig brandveiligheidsverslag.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - brieven Shisha-zaken

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de brieven te versturen en de zaken enkele maanden tijd te geven om de horecavergunning in orde te maken .

Het college van burgemeester en schepenen wenst het aantal shishabars te beperken.

Het college van burgemeester en schepenen wil het mobiliteitsprobleem in de Beringersteenweg en de achterliggende wegen oplossen door bv. een parkeerverbod in te voeren.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - samenwerkingsovereenkomst Winkelcentrum Cité vzw - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsoveeenkomst goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt een éénmalige toelage van 25.000 euro aan Winkelcentrum Cité vzw goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Welzijn - aanvraag subsidies jeugdwerkinfrastructuur - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie jeugdwerkinfrastructuur toe.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Cultuur en toerisme - samenaankoop inrichtingselementen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de overeenkomst voor samenaankoop inrichtingselementen huisstijl De Wijers.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het ontwerpbestek.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Cultuur en toerisme - Domein Bovy - ondersteuning afhaalpunt korte keten

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan vzw de Winning de toestemming om een afhaalpunt korte keten producten van de Buurderij te organiseren op domein Bovy.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Bibliotheek - reglement en retributie spelotheek en bibliotheek - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging van de gebruiksreglementen voor de bibliotheek en voor de spelotheek alsook de wijziging van het retributiereglement op het leveren van diensten en uitlenen van materialen principieel goed en verzoekt de nodige aanpassingen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - vastelling kandidatenlijst AD

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de kandidatenlijst vast voor de functie van algemeen directeur.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - vakbondsoverleg - inname standpunt - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de directie van de gemeentelijke basisschool Beekbeemden in samenwerking met het team Personeel & HR om een actieplan uit te werken met betrekking tot de vraag van de personeelsleden van het kleuteronderwijs betreffende een verzoek tot formele interventie ingediend met collectief karakter bij Mensura.

Dit actieplan zal voorgelegd worden aan de vakbonden op 31 augustus 2020.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - pensioen mandataris - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een pensioen aan een gewezen mandataris toe.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - LBO medische bijstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - LBO medische bijstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - GBB - TBSOB - intrekking - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen trekt het besluit van het schepencollege van 15 juli 2020 waarbij een personeelslid ter beschikking gesteld werd wegens ontstentenis van betrekking in.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - CVO De verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/2 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - zorgkrediet - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een volledig zorgkrediet goed.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 11 en 18 augustus 2020.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 27/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het college neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 27/08/2020