U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 3 maart 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/497 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning en een weigering voor het losstaand bijgebouw, gelegen (afd. 3) sectie A 1595 R.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/526 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport, gelegen (afd. 4) sectie D 466 T2.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/527 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, gelegen (afd. 3) sectie A 1277 D.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/014 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het regulariseren van verhardingen en plaatsen van een zwembad, gelegen (afd. 3) sectie A 674 G.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/035 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van voetbalkantine, gelegen (afd. 1) sectie A 73 K112 en (afd. 1) sectie A 73 L112.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/040 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van 3 dennen, gelegen (afd. 3) sectie F 270 F.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/469 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een sportschuur (gebouw met kantine, kleedkamers en bergruimtes), aanleggen van toegangsweg en plein voor de sportschuur en afbreken van bestaand gebouw met kantine, kleedkamers en bergruimtes en open tribune, gelegen (afd. 3) sectie F 40 B, (afd. 3) sectie F 44 B, (afd. 3) sectie F 44 D, (afd. 3) sectie F 52 en (afd. 3) sectie F 55 A.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/539 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning, gelegen (afd. 1) sectie A 684 W.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/534 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor de afbraak en heropbouw van een vrijstaande eengezinswoning, gelegen (afd. 2) sectie B 1149 K en (afd. 2) sectie B 1150 H.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/424 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag, voor het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad langs de Terlaemenlaan met bijhorende werken: kappen van bomen, wijzigen van vegetatie, wijzigen van het bodemreliëf en opbreken van verhardingen, gelegen (afd. 3) sectie F 1019 Y, (afd. 3) sectie F 1020 F, (afd. 3) sectie F 1038 H en (afd. 4) sectie D 685 G.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van het perceel gelegen sectie C 78E van de tweede afdeling.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van het perceel gelegen sectie B 470Z van de tweede afdeling.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Leefomgeving - riolering - aansluitingen & onderhoud 21 - gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de herhalingsopdracht 'Riolering - aansluitingen en onderhoud 2021' aan BVBA Jackers en Zonen, Industrieweg 8, 3700 Tongeren, aan dezelfde voorwaarden als het contract van 2019, zijnde het desbetreffende bijzonder bestek nr. SL/865.1/18.10 en volgens de eenheidsprijzen vermeld in hun offerte van 14 februari 2019. Het gunningsbedrag bedraagt 189.351,00 euro excl. btw (39.763,71 euro recupereerbare btw).

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2021/10 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2021/14 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2021/8 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Welzijn - alternatief voor 75+ feesten in De Zandloper

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het alternatief aanbod dat in 2021 gedaan zal worden voor de 75+-ers van de gemeente.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag toelage Fonds sport, spel en cultuur - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage Fonds sport, spel en cultuur toe.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Welzijn - acties Huis van het kind - Vaststelling

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande acties en initiatieven die genomen worden in het kader van de verdere uitbouw van het Huis van het kind in onze gemeente.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Burger - concessie begraafplaats - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een concessie begraafplaats goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Personeel en HR - dienstvrijstelling vaccinatie en vaccinatiecentrum - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de dienstvrijstelling voor het plaatsen van het vaccin tegen COVID-19 goed.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de dienstvrijstelling voor medewerkers die tijdens hun werkregime meehelpen in het vaccinatiecentrum Watt17 goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - werkhervatting met 50 % - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een afwezigheid aangepaste arbeid van 50 % via het ziekenfonds goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling model - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een model goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mandatenlijsten en vermogensaangifte mandatarissen

 

Het college neemt kennis van de mededeling van de aangifte van mandaten en vermogensaangifte mandatarissen voor 2020.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het college neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 03/03/2021