U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 1 september 2021 11:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Schepen:

Dirk Schops

 

Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de vastleggingen en bestelbonnen en stelt de mandaten betaalbaar.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Politie - aankoop vestiairekasten - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor levering van 8 vestiairekasten, gegund via raamcontract FOR CMS 105-4 van de FOD BOSA, toe aan de firma Pami, Industrielaan 20, 3900 Overpelt, ondernemingsnummer 0434.820.019, voor de totaalprijs van € 1.423,04 BTW en bijdragen inclusief.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/324 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het energetisch verbouwen van de bestaande woning, gelegen (afd. 3) sectie F 236 C.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/344 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een broodautomaat, gelegen (afd. 3) sectie F 222 F5.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/338 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een woning en bouwen van een autobergplaats, gelegen (afd. 3) sectie A 709 R en (afd. 3) sectie A 709 H2.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/339 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen (afd. 3) sectie F 760 B2.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202119 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het slopen van een woning en bijgebouwen en verkavelen van een perceel in vier loten voor halfopen bebouwing, gelegen (afd. 2) sectie B 513 F.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 21/123 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviesvraag van de deputatie en de hoorzitting die georganiseerd wordt in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 9 juni 2021 waarbij een weigering werd afgeleverd voor het afbreken van een woning met aanhorigheden en bouwen van 4 appartementen met carports, gelegen (afd. 2) sectie C 106 T en (afd. 2) sectie C 106 S.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn beslissing van 9 juni 2021.

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet aanwezig te zijn op de hoorzitting.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen, de aanrekeningen en de vorderingen goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning De Pannewinning - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor De Pannewinning bv, ondernemingsnummer 0767.571.985, Pannewinning 62 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Café 't Kuipke - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor Heidi Ehrhardt vof, ondernemingsnummer 0894.018.415, voor Café 't Kuipke, Dorpsstraat 60 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Welzijn - samenwerkingsovereenkomst Kind en Taal vzw - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel om de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw te verlengen voor de periode 2022-2025 in het kader van kinderarmoede en taalachterstand bij gezinnen met kinderen in de vroeg- en voorschoolse fase in onze gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen kiest voor dezelfde dienstverlening (optie 1) en voorziet hiervoor de nodige budgetten in de wijziging van het meerjarenplan.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Welzijn - aanvraag ondersteuning Caritas - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om Caritas niet te ondersteunen met een financiële gift.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Welzijn - toekomstmogelijkheden Polski lokal Millenium - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de situatie van de Poolse Barak en gaat akkoord met het voorstel van team welzijn en adviseert de aankoop van de grond en gebouw gunstig aan de gemeenteraad en voorziet hiervoor de nodige financiële middelen in het meerjarenplan voor 2022.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - aanvraag Raco BV - bedrijfsfeest - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan de firma Raco BV toelating voor de organisatie van een muziekactiviteit op 24 september 2021 vanaf 17 tot 24 uur in en rond hun bedrijf in de Rijkelstraat 28.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - aanvraag cultuur&toerisme - kermis Heusden - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor de kermis in Heusden op 18-19-20 september 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - aanvraag team sport - gemeentelijk vistornooi - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het jaarlijks gemeentelijk vistornooi op 4 september 2021 aan de visvijver 't Geuvelke.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - aanvraag Boekt Feest - loopevenement - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van Boekt Feest voor het loopevenement in Boekt op 25 september 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - aanvraag Boerenbond - Dag van de landbouw - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van de Boerenbond voor de dag van de landbouw in de Nieuwendijk 70 op 19 september 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - aanvraag Bindus vzw/Zonsopgang vzw - buurtfeest - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van Bindus vzw/Zonsopgang vzw voor een buurtfeest op 24, 25 en 26 september 2021 in open lucht en een tent op de Lindeman.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - aanvraag straatfeest 2021 - wijk Kastanjeplein - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een straatfeest Wijk Kastanjeplein op 11 september 2021 goed en kent een toelage straatfeest toe.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - subsidie sportevenement BMX Circuit Zolder - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie sportevenement toe aan BMX Circuit Zolder voor het organiseren van het evenement "Top Competitie en Limburgs Kampioenschap" op 05/09/2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - impulssubsidie Covid-19 Chiro Berkenbos - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een impulssubsidie Covid-19 toe aan Chiro Berkenbos voor het organiseren van Fiesta Mexicana op 18/9/2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - impulssubsidie Covid-19 Boekt Feest - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een impulssubsidie Covid-19 toe aan Boekt Feest voor het organiseren van Boekt Loopt op 25 en 26/9/2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - impulssubsidie Covid-19 Rugbyclub 9 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een impulssubsidie Covid-19 toe aan Rugbyclub 9 voor het organiseren van de Buitenspeeldag op 4/9/2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Sport - impulssubsidie Covid-19 Chiro Boekt - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een impulssubsidie Covid-19 toe aan Chiro Boekt voor het organiseren van het Sint-Maartensvuur op 14/11/2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - aanvraag vorming - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvragen voor vorming goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GBB - TBSOB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GBB - TBSOB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GBB - TBSOB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GBB - reaffectatie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de reaffectatie goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GBB - reaffectatie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de reaffectatie goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GBB - wedertewerkstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wedertewerkstelling goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GBB - verlof tijdelijk andere opdracht - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verlof tijdelijk andere opdracht goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - LBO medische bijstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - LBO medische bijstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - zorgkrediet - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een zorgkrediet goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - CVO De verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - CVO De verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - CVO De verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - langdurig VVP MR - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een langdurig verlof verminderde prestaties wegens medische redenen goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - langdurig VVP MR - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een langdurig verlof verminderde prestaties wegens medische redenen goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - langdurig VVP MR - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een langdurig verlof verminderde prestaties wegens medische redenen goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Personeel en HR - GABK - VVP wegens ziekte - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 24/08/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 24 augustus 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - vernietiging archiefbescheiden - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de archiefstukken die geen administratief nut meer bezitten te laten vernietigen volgens de voorgestelde procedure met machtiging tot vernietiging van de rijksarchivaris.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 02/09/2021