U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 31 maart 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergaderingen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergaderingen goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De bestelbonnen nr. 74 tot en met nr. 75 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

De vastleggingen nr. 260 tot en met nr. 261 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten

De mandaten nr. 141 tot en met nr. 152 voor het dienstjaar 2021 worden betaalbaar gesteld.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Politie - herstellingswerken verwarming - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor herstellingswerken aan het verwarmingscircuit en de radiatoren toe aan de firma BVBA Tielens Benny, Weg naar De Grauwe Steen 112, 3550 Heusden-Zolder, ondernemingsnummer 0464.207.158, voor de totaalprijs van € 2.861,89 BTW inclusief.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/065 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van 10 grove dennen, gelegen (afd. 4) sectie D 677 L20.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/099 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van een den, gelegen (afd. 1) sectie A 1918 N.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/404 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een industriehal met kantoren en de exploitatie van een inrichting voor de verwerking van kip en gevogelte, gelegen (afd. 3) sectie A 205 R16.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/010 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen (afd. 3) sectie F 180 W.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/017 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen (afd. 4) sectie D 327 X.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/007 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een zwembad, gelegen (afd. 1) sectie A 817 Y.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/020 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het regulariseren van een uitbreiding van een vakantieverblijf en regulariseren van garages, gelegen (afd. 4) sectie D 284 S.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/018 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verbouwen van een winkelruimte naar twee appartementen, gelegen (afd. 4) sectie D 340 V, (afd. 4) sectie D 340 K, (afd. 4) sectie D 340 L en (afd. 4) sectie D 341 K.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/045 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over de aanvraag voor het verhogen brug fietspad ROUTEKE over spoorlijn L15 Mol-Hasselt te Heusden-Zolder, met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 112 C, (afd. 2) sectie B 119 B, (afd. 2) sectie B 186 A, (afd. 2) sectie B 1337 A en (afd. 2) sectie B 1337 B.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 20/446 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviesvraag van de deputatie en de hoorzitting die georganiseerd wordt in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 27 januari 2021 waarbij een stilzwijgende weigering werd afgeleverd voor het bouwen van een kleinhandelsruimte met twee appartementen en twee appartementen, gelegen (afd. 1) sectie A 109 G3.

Het college van burgemeester en schepenen treedt het ongunstig advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar van 5 januari 2021 bij en verleent een ongunstig advies.

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet aanwezig te zijn op de hoorzitting.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 20/508 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviesvraag van de deputatie en de hoorzitting die georganiseerd wordt in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 27 januari 2021 waarbij een voorwaardelijke vergunning werd afgeleverd voor het regulariseren van een bijgebouw in opbouw (koffiehuisje), gelegen (afd. 1) sectie A 73 R76.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn beslissing van 27 januari 2021.

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet aanwezig te zijn op de hoorzitting.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - beroep 2017/030 - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 4 februari 2021 met de vernietiging van de beslissing van de deputatie van 26 september 2019, waarbij de verkavelingsvergunning werd verleend onder voorwaarden voor het verkavelen van gronden op de percelen gelegen te 3550 Heusden-Zolder en met als kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie D, nummers 418 E3 en 419 C.

Het college van burgemeester beslist om niet aanwezig te zijn op de hoorzitting die georganiseerd wordt door de deputatie in deze zaak.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van het perceel gelegen sectie A 73H104 van de eerste afdeling.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - kapaanvraag - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dit punt uit tot een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - Driehoekstraat - heraanleg - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag in verband met de verdere aanpak van de Driehoekstraat en gaat principieel akkoord met de regeling.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - realisatie verkaveling Kleuterweg - def oplevering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering van 2 februari 2021, inzake de realisatie van de verkaveling Kleuterweg, thans Kleuterhof, opgesteld door Group Infrabo uit Westerlo, goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - realisatie verkaveling Sterrenwacht def oplevering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering van 11 maart 2021, inzake de realisatie van de verkaveling Sterrenwacht/Galgenberg, thans Herdershof en Schapenpad, opgesteld door de ontwerper Geotec bv, goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - ruimen straatgrachten '20 - definitieve oplevering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve oplevering van de opdracht “Ruimen en maaien van straatgrachten 2020” goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - verkeersmaatregel sporthal Berkenbos - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersmaatregel sporthal Berkenbos goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - PVPMEB Kapelanijstraat en Kapelstraat - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inrichting van parkeerplaatsen voor personen met een beperking in de Kapelanijstraat en de Kapelstraat goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - PVPMEB Koolmijnlaan - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inrichting van parkeerplaatsen voor personen met een beperking in de Koolmijnlaan goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - aanpassingen hoek Koolmijnlaan-De Hoeven - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht om te onderzoeken of de bestaande 2 langsparkeervakken in Koolmijnlaan ter hoogte van huisnummer 42 kunnen worden uitgebreid tot 3. Verder dient te worden bekeken of er een fietsenstalling kan worden voorzien op de hoek Koolmijnlaan en De Hoeven.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - tonnagebeperking Kanaalweg - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tonnagebeperking in de Kanaalweg goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - verkeersmaatregelen rond SF College deel 2 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersmaatregelen rond het Sint-Franciscuscollege goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - maatregelen parkeren op trottoir - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de procedure om parkeren op het trottoir tegen te gaan goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Leefomgeving - samenwerkingovereenkomst De Lijn vaccinatiecentrum - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de 'Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen De Lijn en de gemeente Heusden-Zolder (voor vaccinatiecentrum Watt 17)' goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Patrimonium - De Vierseleer - relighting - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de vervanging van de verlichting in De Vierseleer door LED-verlichting principieel gunstig aan de gemeenteraad.

Er kan beroep gedaan worden op een investeringssubsidie t.b.v. 100%.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing van 12 stopcontacten goed. De kost voor de aankoop van de stopcontacten wordt gedragen door de VZW, de gemeentelijke werkplaats staat wel in voor de plaatsing ervan.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2021/14 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2021/21 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2021/12 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Financiën - berekening tussenkomst gemeentelijke academie

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de tussenkomst in de kosten van de Gemeentelijke Academie Voor Beeldende Kunsten door de stad Beringen, de gemeenten Houthalen-Helchteren, Tessenderlo en Leopoldsburg voor het dienstjaar 2020 op basis van de overeenkomsten met de stad en gemeenten.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Financiën - busvervoer voor cluster Samenleving 2021-2022 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met de te raadplegen ondernemingen, het bestek nr. FIN21024 en de raming voor de opdracht “busvervoer voor cluster Samenleving 2021-2022” goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 113.207,54 euro excl. of 120.000 euro incl. 6 % btw.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Domino Pizza - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor restaurant DP Heusden bv, met ondernemingsnummer 0736.878.118, Koolmijnlaan 42 A 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning 't Brûûke - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor broodjeszaak 't Brûûke bv met ondernemingsnummer 0680.885.263, Bieststraat 170/1 3550  Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning Foodcafé Spork - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor Foodcafé Spork bv, met ondernemingsnummer 0467.056.186, Gildenstraat 1 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - subsidieovereenkomst Arktos vzw 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieovereenkomst met Arktos vzw goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - subsidieovereenkomst De Winning LDE vzw - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieovereenkomst met De Winning vzw goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - subsidieovereenkomst De Winning LDE vzw - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieovereenkomst met De Winning vzw goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - subsidieovereenkomst Alternatief vzw 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieovereenkomst met Alternatief vzw goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - overeenkomst Stebo vzw - Buurtzaken - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met Stebo vzw goed voor het werkjaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - oproep vernieuwende projecten Huizen van het kind - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht om subsidies aan te vragen in het kader van de projectoproep voor vernieuwende projecten voor Huizen van het Kind. Dit om het voorgestelde actieplan in het kader van detectie van kwetsbare gezinnen en pro actieve rechtenverkenning op te zetten.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Welzijn - GAS-rapport 4de kwartaal 2020 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het GAS-rapport 4de kwartaal 2020.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Cultuur en toerisme - filmopname Domein Bovy

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag om filmopnames te maken in Domein Bovy aan de moerasvijver goed, mits de geldende COVID-maatregelen gevolgd worden.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uren van de filmopnames en gaat akkoord om een uitzondering toe te staan op de vastgestelde openingsuren van Domein Bovy mits de geldende avondklok gerespecteerd wordt.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Cultuur en toerisme - kennisname verslag stuurgroep Bovy - februari

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Bovy van 25 februari 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Cultuur en toerisme - erfdienstbaarheidsovereenkomst en buurtweg 50

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de erfdienstbaarheid van 30 maart 2006 enkel gevestigd werd om het toeristisch karakter voor wandelaars en ruiters te vrijwaren.

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat het nooit de intentie had noch heeft om buurtweg nr. 50 af te schaffen.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Sport - aanvraag Middenstandsraad - prijsuitreiking

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Middenstandsraad Heusden-Zolder voor de prijsuitreiking eindejaarsactie op 6 april 2021 buiten aan de Muze/Luchtfabriek niet goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Sport - aanvraag TK Moed & Volharding - afhaal eetdag - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Turnkring Moed & Volharding Berkenbos voor de afhaal eetdag 'pizza & pastafestijn' op 18 april 2021 aan sporthal Berkenbos goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 maart 2021

 

Sport - aanvraag VKS Pagadder - buitenspeeldag 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersmaatregelen voor de buitenspeeldag 2021 van VKS Pagadder op 21 april 2021 goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Sport - aanvraag Luca school of arts - studentenfilm - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Luca school of arts voor de studentenfilm Crossroads in de Steenberg, Kayenberg, Groenstraat, Ijskelder, Gravenlaan en Diepe Weg op 13 april 2021 tussen 9 en 18 uur goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Sport - subsidie topsport De Veen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een subsidiedossier in te dienen bij Sport Vlaanderen in het kader van het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur voor het atletiekstadion De Veen.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Personeel en HR - aanvraag vorming - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor vorming goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - LBO medische bijstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - LBO medische bijstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke aanstelling goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Personeel en HR - samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentrum - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen met betrekking tot de uitbating van het vaccinatiecentrum goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - vaccinatiecentrum - offerte Watt 17 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van TASCO BV, Koeltorenlaan 9, 3550 Heusden-Zolder voor de opstart en huur van Watt17 bovengrond als vaccinatiecentrum goed. Het onderhoud wordt tot nader order uitgevoerd in eigen beheer.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 23/03/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 23 maart 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 02/04/2021