Gemeente Heusden-Zolder

 

Agenda gemeenteraad

25 februari 2021 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - uitbreiding Kerkenblookstraat - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het rooilijnplan uitbreiding Kerkenblookstraat goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Leefomgeving - verkoop twee loten grond Valstraat

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verkoop definitief goed te keuren van een perceel grond, horende bij de woning Valstraat 2.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Leefomgeving - aankoop perceel grond Kapelstraat

 

Voor de aanleg van een parking ten behoeve van de gemeentelijke werkplaats, wordt de gemeenteraad gevraagd de aankoop definitief goed te keuren van 19a 28ca grond in de Kapelstraat, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2001H P0000, eigendom van de NV Groep Bielen.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Leefomgeving - vestiging recht van erfpacht Minderbroedersstraat

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de erfpachtovereenkomst goed te keuren met de VZW Katholieke Scholen Heusden-Zolder voor de inrichting van een campusplein op een gedeelte van de Minderbroedersstraat.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

OZ.7.

Cultuur en toerisme - bezetting ter bede Bistro Bovy - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om toestemming te geven  aan de bezetting ter bede met betrekking tot het gebouw van de schuur.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

OZ.8.

Cultuur en toerisme - evaluatie proefperiode en aanpassing concessie

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de evaluatie van de proefperiode en de wijziging van de concessie goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

 

BIJKOMENDE AGENDA

 

OZ.9.

Secretariaat en juridische zaken - bijkomend agendapunt - project wandelbuddies

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om ook in de gemeente Heusden-Zolder van start te gaan met een Wandelcentrale

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

BZ.1.

Politie - besluit burgemeester van 5 januari 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 5 januari 2021 betreffende toekenning NAVAP aan een inspecteur van politie (wijk).

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

BZ.2.

Politie - bekrachtiging wijziging prestatieverhouding - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt de gemeenteraad om de wijziging prestatieverhouding van een voltijds contractueel medewerkster niveau C wegens loopbaanonderbreking, die bij hoogdringendheid goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen, te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021
Overzicht punten

BZ.3.

Politie - besluit burgemeester van 2 februari 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 2 februari 2021 betreffende aanstelling in hoger ambt van commissaris van politie.

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021