Gemeente Heusden-Zolder

 

Agenda gemeenteraad

24 september 2020 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

OZ.3.

Leefomgeving - overdracht gronden Lindeman

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de overdracht voor inlijving in het openbaar domein van gronden in de wijk Lindeman goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

OZ.4.

Leefomgeving - nieuw vervoersplan De Lijn ikv basisbereikbaarheid - advies

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een ongunstig advies te geven voor het nieuwe vervoersplan van De Lijn.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.5.

Financiën - retributie leveren diensten en uitlenen - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement over de vaststelling van een retributie op het leveren van diensten en uitlenen van materialen met ingang van 1 oktober 2020, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.6.

Welzijn - actualisatie marktreglement - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het markreglement van 29 maart 2018 op te heffen en het nieuwe goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

OZ.7.

Welzijn - overeenkomst Kruispuntbank Sociale Zekerheid - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de stopzetting van de huidige overeenkomst tussen Kruispuntbank Sociale Zekerheid en lokaal bestuur Heusden-Zolder en de nieuwe overeenkomst goed te keuren voor de periode van 2020 tot 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.8.

Bibliotheek - reglement bibliotheek en spelotheek - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement van de bibliotheek en spelotheek goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

BZ.1.

Politie - besluit van de burgemeester van 31 augustus 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 31 augustus 2020 i.k.v. de benoeming van een hoofdinspecteur van politie (lokale recherche).

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

OZ.9.

Secretariaat en juridische zaken - besluit burgemeester 28+31-08-2020 - bekrachtiging - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de besluiten van de burgemeester van 28  en 31 augustus 2020 te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

BZ.2.

Politie - besluit van de burgemeester van 31 augustus 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 31 augustus 2020 i.k.v. de benoeming van een consulent-ICT.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

 

BIJKOMENDE AGENDA

 

OZ.10.

Secretariaat en juridische zaken - bijkomend agendapunt camera's met geluidsmeting

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan het college van burgemeester en schepenen te vragen, in overleg met ons politiekorps, zich te informeren over de mogelijkheden en kostprijs van deze nieuwe technologie.

 

 

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

BZ.3.

Politie - besluit van de burgemeester van 31 augustus 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 31 augustus 2020 i.k.v. de benoeming van een inspecteur (interventie).

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020
Overzicht punten

BZ.4.

Politie - bekrachtiging wijziging prestatieverhouding - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt de gemeenteraad om de wijziging prestatieverhouding van een deeltijds contractueel medewerkster niveau C wegens loopbaanonderbreking, die bij hoogdringendheid goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen, te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 11/09/2020