Gemeente Heusden-Zolder

 

Agenda gemeenteraad

26 augustus 2021 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Politie - overzicht van de gunningen

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht van de gunningen.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Politie - openstelling 2 INP recherche (intern) - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring voor de openstelling van twee betrekkingen van inspecteur van politie (recherche), ter bestendiging van interne verschuivingen.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Politie - openstelling INP interventie - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring voor de openstelling van één betrekking van inspecteur van politie (interventie).

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Politie - goedkeuring Focus samenwerkingsprotocol - goedkeuring

 

De politie vraagt de gemeenteraad om goedkeuring van het interzonale protocol inzake Focus voor toevoeging van extra softwarecomponenten.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.7.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - nieuwe straatnamen - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nieuwe straatnamen toe te kennen.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.8.

Leefomgeving - erkenning gemeenteweg o.w.v. 30-jarig gebruik - vaststelling

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeenteweg te erkennen omwille van 30-jarig gebruik.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.9.

Leefomgeving - onderhandse aankoop panden Stationsstraat

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het principieel besluit van het schepencollege van 14 juli 2021 te bekrachtigen tot onderhandse aankoop van de panden Stationsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.10.

Leefomgeving - verkoop perceel wegoverschot Koerselsebaan

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de verkoop van een perceel wegoverschot in de Koerselsebaan definitief goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.11.

Leefomgeving - gratis grondafstand Horionweg

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de overdracht voor inlijving in het openbaar domein definitief goed te keuren van een perceel grond in de Horionweg.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.12.

Leefomgeving - aankoop woning Koolmijnlaan 243

 

De gemeenteraad wordt gevraagd zowel de aankoop definitief goed te keuren van de eengezinswoning in gesloten bebouwing Koolmijnlaan 243, eigendom van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting CVBA, mits de prijs van € 140.000,00, als de renovatie van de woning door het CVO, waarvan de kosten op € 92.642,84, inclusief BTW.

De nodige middelen zijn beschikbaar in het buitengewoon budget voor 2021, en het projectvoorstel voor de realisatie van een noodwoning wordt voor 30 september 2021 ingediend met het oog op het bekomen van projectsubsidies.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.13.

Financiën - kerkfabriek Zolder - investeringstoelage - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een investeringstoelage toe te kennen aan de kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.14.

Financiën - retributie ambulante handel - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement over de vaststelling van een retributie op ambulante handel: markten, kermissen en circussen met ingang van 1 september 2021, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.15.

Welzijn - gecoördineerde reglementen jeugd 2021-2022 - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de gecoördineerde reglementen jeugd 2020-2021 op te heffen en de nieuwe gecoördineerde reglementen jeugd 2021-2022 goed te keuren met ingang van 1 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.16.

Welzijn - reglement noodfonds verenigingen 2021 - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement noodfonds verenigingen in het kader van Covid-19 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.17.

Welzijn - financiële projectensteun 2021 na advies GROS - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de projectensteun 2021 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.18.

Cultuur en toerisme - standaard overeenkomst Domein Bovy

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de goedkeuring te geven aan de standaard gebruiks- en samenwerkingsovereenkomst voor Domein Bovy.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.19.

Cultuur en toerisme - schenking van een kunstwerk door Clemens Maassen

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking, bij wijze van handgift, van het kunstwerk 'Zwart Goud' door Clemens Maassen aan het lokaal bestuur voor een waarde van € 3.500,00 incl. btw, definitief te aanvaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.20.

Personeel en HR - CVO - arbeidsreglement - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd dd. 22 februari 2018, op te heffen en het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in het CVO De Verdieping goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.21.

Personeel en HR - vaststelling functiebeschrijving fin. directeur - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de functiebeschrijving financieel directeur vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

 

BIJKOMENDE AGENDA

 

OZ.22.

Klant - bijkomend punt - communicatiecampagne bloeddonatie

 

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om in lijn met de provinciale en nationale campagnes van het Rode Kruis de communicatie ivm de donatie van bloed, plasma of bloedplaatjes kracht bij te zetten via haar eigen kanalen.

 

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

BZ.1.

Politie - besluit van de burgemeester van 29 juni 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de drie besluiten van de burgemeester van 29 juni 2021 i.k.v. de benoeming van een assistent (niveau C).

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

BZ.2.

Politie - besluit van de burgemeester van 30 juni 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 30 juni 2021 i.k.v. de benoeming van een inspecteur van politie (verkeer).

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

BZ.3.

Politie - besluit van de burgemeester van 3 augustus 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 3 augustus 2021 i.k.v. toekenning NAVAP aan een inspecteur van politie (wijk).

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

BZ.4.

Politie - besluit van de burgemeester van 3 augustus 2021 CP

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 3 augustus 2021 i.k.v. de benoeming van een commissaris van politie.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

BZ.5.

Politie - verzoek opruststelling INP - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad om een inspecteur van politie op zijn vraag op rust te stellen met ingang van 1 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

BZ.6.

Politie - verzoek opruststelling HINP - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad om een hoofdinspecteur van politie op zijn vraag op rust te stellen met ingang van 1 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

BZ.7.

Politie - verzoek opruststelling INP - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad om een inspecteur van politie op zijn vraag op rust te stellen met ingang van 1 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

BZ.8.

Politie - verzoek opruststelling assistent - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad om een assistent (niveau C) op haar vraag op rust te stellen met ingang van 1 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021