OCMW Heusden-Zolder

 

Agenda OCMW raad

25 maart 2021 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen OCMW- raad - goedkeuring

 

De OCMW- keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.3.

Thuis-, woon- en dagzorg - reglement van inwendige orde Carpe Diem - goedkeuring

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het aangepast reglement van inwendige orde van de serviceflats Carpe Diem goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Thuis-, woon- en dagzorg - samenwerkingsovereenkomst Wit-Gele-Kruis - goedkeuring

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst met het Wit-Gele-Kruis houdende telefonische ondersteuning bij technische problemen in Carpe Diem en de De Rijzillen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021