U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 25 maart 2021 19:01

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Raadsleden:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Ria Feyen

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadslid:

Mohamed Ahmidouch

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen OCMW- raad - Goedkeuring

 

De OCMW-raad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De OCMW- raad neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Thuis-, woon- en dagzorg - reglement van inwendige orde Carpe Diem - Goedkeuring

 

De OCMW- raad keurt het aangepaste reglement van inwendige orde goed van de serviceflats Carpe Diem.

Publicatiedatum: 29/03/2021
Punt bijlagen/links Reglement Carpe Diem - Raad 2021-03-25.pdf
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Thuis-, woon- en dagzorg - samenwerkingsovereenkomst Wit-Gele-Kruis - Goedkeuring

 

De OCMW- raad besluit tot samenwerking met het Wit-Gele-Kruis, volgens de overeenkomst zoals voorgelegd, voor de telefonische ondersteuning bij technische problemen in de bejaardenwoningen De Rijzillen en de serviceflats Carpe Diem.

Publicatiedatum: 29/03/2021