OCMW Heusden-Zolder

 

Agenda OCMW raad

27 augustus 2020 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de notulen van vorige vergadering goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De OCMW- raad neemt kennis van de mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.3.

Financiën - OCMW - Jaarrekening 2019 - vaststelling

 

De OCMW raad wordt gevraagd om de jaarrekening 2019 van het OCMW goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.4.

ICT- en informatiebeheer - raamovereenkomst Telecom Vlaamse Overheid - goedkeuring

 

Beslissing van het bevoegde orgaan lokaal bestuur om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326)

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.5.

Thuis-, woon- en dagzorg - Intern huurreglement De Rijzillen - goedkeuring

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het aangepast intern huurreglement van de Seniorenwoningen De Rijzillen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.6.

Ondersteuning - Audio jaarrekening 2019

 

Het OCMW is door het besluit van de OCMW-Raad van 18 augustus 2015 deelgenoot van Audio,  een welzijnsvereniging volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, dat over belangrijke ervaring en expertise beschikt voor het uitvoeren van professionele audits met het oog op het ontwikkelen van een systeem van organisatiebeheersing bij lokale besturen.

Op 19 juni keurde de Algemene Vergadering van Audio de jaarrekening 2019 goed. Op 25 juni 20120 werd deze jaarrekening aan ons OCMW bezorgd, samen met de toelichting en een kopie van het desbetreffende besluit van de Algemene Vergadering van Audio, met het verzoek deze ter kennis te brengen van de OCMW-raad, en hun op de hoogte te brengen van eventuele opmerkingen.

Het is uiteindelijk de gouverneur die de jaarrekening goedkeurt, mits deze juist en volledig is, en een waar en getrouw beeld geeft.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.7.

Ondersteuning - Kennisname: Audio: verslag algemene vergadering

 

De OCMW raad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Audio van 19 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.8.

Ondersteuning - Audio: goedkeuring tot toetreding andere leden

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de toetreding tot de welzijnsvereniging Audio goed te keuren van de volgende besturen: gemeente Aalter, stad Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020