U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 27 augustus 2020 19:00

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Raadsleden:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Mohamed Ahmidouch, Arif Birinci, Britt Custers, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Ria Feyen

 

Waarnemend algemeen directeur:

Yolanda Paulussen

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadsleden:

Ann Leyssens en Petra Tielens

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Zihni Aktepe, raadslid, is terug aanwezig vanaf punt OZ.3.

 

Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De OCMW raad neemt kennis van de notulen van de OCMW- raadsvergadering en keurt ze goed.

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - OCMW - Jaarrekening 2019 - Vaststelling

 

De OCMW- raad keurt de jaarrekening goed.

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

ICT- en informatiebeheer - raamovereenkomst Telecom Vlaamse Overheid - Goedkeuring

 

Het OCMW doet beroep op  de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen:

Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik.

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Thuis-, woon- en dagzorg - Intern huurreglement De Rijzillen - Goedkeuring

 

De raad keurt de actualisatie, zoals voorgelegd, goed van het intern huurreglement van de seniorenwoningen De Rijzillen.

Publicatiedatum: 02/09/2020
Punt bijlagen/links Intern huurreglement De Rijzillen - goedgekeurd op raad 2020-08-27.pdf
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Ondersteuning - Audio jaarrekening 2019

 

De OCMW -raad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van Audio.

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Ondersteuning - Kennisname: Audio: verslag algemene vergadering

 

De OCMW -raad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Audio van 19 juni 2020.

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Ondersteuning - Audio: goedkeuring tot toetreding andere leden

 

De OCMW- raad besluit de toetreding goed te keuren van volgende gemeenten, OCMW’s en andere besturen tot de vereniging Audio: gemeente Aalter, stad Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives hogeschool.

Publicatiedatum: 02/09/2020