OCMW Heusden-Zolder

 

Agenda OCMW raad

26 augustus 2021 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen OCMW- raad - goedkeuring

 

De OCMW- keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Secretariaat en juridische zaken - ontslag en installatie lid BCSD

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Ondersteuning - Audio: goedkeuring tot toetreding andere leden - goedkeuring

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de toetreding tot de welzijnsvereniging Audio goed te keuren van de gemeente Assenede en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Ondersteuning - Audio jaarrekening 2020

 

Het OCMW is door het besluit van de OCMW-Raad van 18 augustus 2015 deelgenoot van Audio,  een welzijnsvereniging volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, dat over belangrijke ervaring en expertise beschikt voor het uitvoeren van professionele audits met het oog op het ontwikkelen van een systeem van organisatiebeheersing bij lokale besturen.

Op 25 juni keurde de Algemene Vergadering van Audio de jaarrekening 2020 goed.

Ondertussen werd deze jaarrekening aan ons OCMW bezorgd, samen met de toelichting en een kopie van het desbetreffende besluit van de Algemene Vergadering van Audio, met het verzoek deze ter kennis te brengen van de OCMW-raad, en hun op de hoogte te brengen van eventuele opmerkingen.

Het is uiteindelijk de gouverneur die de jaarrekening goedkeurt, mits deze juist en volledig is, en een waar en getrouw beeld geeft.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Thuis-, woon- en dagzorg - Carpe Diem: Reglement van inwendige orde - goedkeuring

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het aangepast reglement van inwendige orde van de serviceflats Carpe Diem goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

OZ.7.

BKO - aanpassing huishoudelijk reglement BKO

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de aangepaste versie d.d. 1 september 2021 van het huishoudelijk reglement van buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/08/2021