U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 8 september 2021 09:40

AANWEZIG:

 

 

Waarnemend voorzitter:

Marleen Hoydonckx

 

Leden vast bureau:

Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Wendy Brems

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Lid vast bureau:

Dirk Schops

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 08/09/2021