U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 12 augustus 2020 10:50

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Leden vast bureau:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Dirk Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Yolanda Paulussen

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Leden vast bureau:

Isabelle Thielemans en Lode Schops

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 12 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 18/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD OCMW

Publicatiedatum: 18/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 augustus 2020

 

Financiën - busvervoer voor CDV De Brug

Publicatiedatum: 18/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 augustus 2020

 

Thuis-, woon- en dagzorg - Inspectierapport Wonen-Vlaanderen De Rijzillen

Publicatiedatum: 18/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 augustus 2020

 

Ondersteuning - bijeenroeping OCMW-raad en vaststelling

Publicatiedatum: 18/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 12 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het vast bureau neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 18/08/2020