U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 11 augustus 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Leden vast bureau:

Engin Ozdemir, Dirk Schops, Lode Schops en Yasin Gül

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Leden vast bureau:

Marleen Hoydonckx, Isabelle Thielemans en Funda Oru

 

Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD OCMW 27/07/2021

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - bijeenroeping OCMW-raad en vaststelling

 

Het vast bureau stemt in met de bijeenroeping van de OCMW- raad op 26 augustus 2021 en tot vaststelling van de dagorde.

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 11 augustus 2021

 

Thuis-, woon- en dagzorg - jaarverslagen CDV De Brug, Carpe Diem, gezinszorg

 

Het vast bureau neemt kennis van de jaarverslagen 2020 van CDV De Brug, serviceflats Carpe Diem en de dienst gezinszorg, die opgesteld werden volgens de sectorale instructies terzake.

Publicatiedatum: 11/08/2021