U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 9 september 2020 09:30

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Leden vast bureau:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Raf Nulens

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Lid vast bureau:

Lode Schops

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - oninbare terugvordering

 

Het vast bureau stemt in met het oninbaar maken van terugvorderingen.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - vaststelling van de brugdagen 2021 - Goedkeuring

 

Het vast bureau besluit het voorstel van brug-en sluitingsdagen in 2021 voor bepaalde personeelsgroepen goed te keuren en voor bespreking voor te leggen aan de vakbondsorganisaties.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - griepvaccinatie - Goedkeuring

 

Het vast bureau keurt de terugbetaling van de remgelden van de griepvaccinatie en het griepvaccin vanaf 2020 goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - aanpassing wasvergoeding tijdens corona - Goedkeuring

 

Het vast bureau keurt de aangepaste compensatieregeling voor de wasvergoeding goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - uitvoering van het sectoraal akkoord van 08/04/20 - Standpunt college

 

Het vast bureau gaat akkoord met de verhoging van de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - uitvoering van gemeentelijk relanceplan COVID-19 - Standpunt college

 

Het vast bureau gaat akkoord met de invoering van het systeem van een "geschenkcheque" en een "consumptiecheque" ter uitvoering van het gemeentelijk relanceplan COVID-19 voor het voltallige personeel van het lokaal bestuur

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het vast bureau neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 09/09/2020