U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 3 maart 2021 09:10

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Leden vast bureau:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Personeel en HR - dienstvrijstelling vaccinatie en vacinatiecentrum

 

Het vast bureau keurt de dienstvrijstelling voor het plaatsen van het vaccin tegen COVID-19 en de dienstvrijstelling voor medewerkers die tijdens hun werkregime meehelpen in het vaccinatiecentrum Watt17, goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Gespecialiseerde sociale dienst - volmacht vertegenwoordiging dossiers CSR

 

Het vast bureau besluit om volmacht te verlenen aan vermelde personeelsleden om namens het OCMW van Heusden-Zolder in rechte op te treden alsook het OCMW van Heusden-Zolder te vertegenwoordigen voor de bevoegde arbeidsrechtbank en/of het bevoegde arbeidshof (in graad van hoger beroep) in dossiers collectieve schuldenregeling.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Thuis-, woon- en dagzorg - samenwerking verpleegkundige vaccins serviceflats

 

Het vast bureau keurt de samenwerkingsovereenkomst met een verpleegkundigevoor de vaccinatie tegen Covid-19 van de bewoners van onze serviceflats Carpe Diem goed.

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het vast bureau neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 03/03/2021