U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 25 augustus 2021 09:25

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Leden vast bureau:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD OCMW 03/08/2021

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD OCMW 10/08/2021

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD OCMW 17/08/2021

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Personeel en HR - lokale contact- en bronopsporing - verlenging

 

Het vast bureau besluit om, in kader van de lokale contact- en bronopsporing, akkoord te gaan voor de verlenging van optie 1 en hiervoor de nodige middelen te voorzien.

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 augustus 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 25/08/2021