U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 16 september 2020 09:13

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Leden vast bureau:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Raf Nulens

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Lid vast bureau:

Lode Schops

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 21/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD OCMW

 

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Publicatiedatum: 21/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 21/09/2020