U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 26 augustus 2021 19:00

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Raadsleden:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Steven Goris

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadsleden:

Ann Leyssens, Mohamed Ahmidouch en Metin Karabas

 

Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen OCMW- raad - Goedkeuring

 

De OCMW- raad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - ontslag en installatie lid BCSD

 

De OCMW- raad neemt akte van het ontslag van de heer Leon Steenberghs als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en verklaart de heer Ivo Geukens verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Ondersteuning - Audio: goedkeuring tot toetreding andere leden - Goedkeuring

 

De OCMW- raad besluit de toetreding tot de vereniging Audio goed te keuren van de gemeente Assenede en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Ondersteuning - Audio jaarrekening 2020

 

De OCMW- raad neemt kennis van van de jaarrekening 2020 van Audio.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Thuis-, woon- en dagzorg - Carpe Diem: Reglement van inwendige orde - Goedkeuring

 

De raad keurt het aangepaste reglement van inwendige orde goed van de serviceflats Carpe Diem.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Punt bijlagen/links Reglement Carpe Diem - Raad 2021-08-26.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

BKO - aanpassing huishoudelijk reglement BKO

 

De OCMW-raad keurt de aangepaste versie d.d. 1 september 2021 van het huishoudelijk reglement van buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke goed.

Publicatiedatum: 30/08/2021
Punt bijlagen/links AMENDEMENT reglement kinderopvang.pdf
2021 09 def versie huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang.pdf
2021 09 Sociaal tarief voorwaarden.pdf