Het registratiesysteem is geïntegreerd in het softwarepakket ‘meetingburger.net’ en zorgt ervoor dat u bij de raadpleging van een bekendmaking in dit pakket de datum waarop de beslissing is genomen en de publicatiedatum kan verifiëren met de desbetreffende gepubliceerde notulen of besluitenlijst van het bevoegde orgaan.
Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Sport - BK CX 2025 - Goedkeuring Gemeenteraad 25/04/2024 30/04/2024
Onderwijs - GABK - schoolreglement Gemeenteraad 28/03/2024 02/04/2024
Sport - subsidie middenplein Velodroom Gemeenteraad 28/03/2024 02/04/2024
Cultuur en toerisme - cultuur - huurreglement ZLDR Luchtfabriek, CC MUZE - Goedkeuring Gemeenteraad 29/02/2024 06/03/2024
Thuis-, woon- en dagzorg - intern huurreglement De Rijzillen - Goedkeuring OCMW raad 25/01/2024 26/01/2024
Welzijn - aanpassing reglement ambulante handel - Goedkeuring Gemeenteraad 14/12/2023 19/12/2023
Cultuur en toerisme - reglement belevingsforum - Goedkeuring Gemeenteraad 14/12/2023 19/12/2023
Klant - reglement klachtenbehandeling - Goedkeuring Gemeenteraad 14/12/2023 19/12/2023
Klant - reglement klachtenbehandeling - Goedkeuring OCMW raad 14/12/2023 15/12/2023
Onderwijs - GABK - wijziging arbeidsreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 23/11/2023 28/11/2023
Secretariaat en juridische zaken - huishoudelijk reglement gemeenteraad - wijziging - Goedkeuring Gemeenteraad 23/11/2023 28/11/2023
Secretariaat en juridische zaken - huishoudelijk reglement OCMW-raad - wijziging - Goedkeuring OCMW raad 23/11/2023 27/11/2023
Onderwijs - CVO - centrumreglement Gemeenteraad 28/09/2023 04/10/2023
Onderwijs - GBS De Leerplaneet - schoolreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 28/09/2023 04/10/2023
Thuis-, woon- en dagzorg - informatiebundel dienst gezinszorg - Goedkeuring OCMW raad 28/09/2023 03/10/2023
Welzijn - actualisering reglement De Fietshal - Goedkeuring Gemeenteraad 31/08/2023 06/09/2023
Onderwijs - GBS De Leerplaneet - wijziging arbeidsreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 31/08/2023 06/09/2023
Welzijn - gecoördineerde reglementen jeugd 2023-2024 - Goedkeuring Gemeenteraad 31/08/2023 06/09/2023
Ruimtelijk beheer en woonbeleid - lokaal  toewijzingsreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 29/06/2023 06/07/2023
Bibliotheek - reglement Open+ - Goedkeuring Gemeenteraad 29/06/2023 06/07/2023
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.