Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Secretariaat en juridische zaken - reglement bevoegdheidsdelegatie Werkpl, Bib, Muze - Goedkeuring College van burgemeester en schepenen 15/03/2023 16/03/2023
Secretariaat en juridische zaken - reglement bevoegdheidsdelegatie Werkplaats Vast bureau 15/03/2023 22/03/2023
Welzijn - reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen - Goedkeuring Gemeenteraad 02/03/2023 10/03/2023
Thuis-, woon- en dagzorg - De Rijzillen intern huurreglement - Goedkeuring OCMW raad 02/03/2023 06/03/2023
Welzijn - actualisatie GAS-reglement - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Personeel en HR - GABK - wijziging arbeidsreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Leefomgeving - tarievenreglement asbestinzameling - bekrachtiging - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Leefomgeving - tarievenreglement recyclagepark - bekrachtiging - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Welzijn - reglement uitlenen laptops Digibank Heusden-Zolder - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Thuis-, woon- en dagzorg - informatiebundel dienst gezinszorg - Goedkeuring OCMW raad 15/12/2022 19/12/2022
Thuis-, woon- en dagzorg - CDV De Brug: opnameovereenk. en int. afsprakennota - Goedkeuring OCMW raad 24/11/2022 28/11/2022
Thuis-, woon- en dagzorg - huishoud. regl. poetsdienst dienstencheques - Goedkeuring OCMW raad 27/10/2022 28/10/2022
Personeel en HR - GBS De Leerplaneet - schoolreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 29/09/2022 04/10/2022
Welzijn - aanpassing subsidiereglement BOA - Goedkeuring Gemeenteraad 25/08/2022 29/08/2022
Welzijn - actualisatie reglement De Fietshal - Goedkeuring Gemeenteraad 25/08/2022 29/08/2022
Personeel en HR - GBS De Leerplaneet - wijziging arbeidsreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 25/08/2022 29/08/2022
Welzijn - gecoördineerde reglementen jeugd 2022-2023 - Goedkeuring Gemeenteraad 25/08/2022 29/08/2022
Beleid en Strategie - inspraak- en participatiereglement - Goedkeuring Gemeenteraad 30/06/2022 05/07/2022
Ruimtelijk beheer en woonbeleid - vaststelling kamerreglement - Goedkeuring Gemeenteraad 30/06/2022 05/07/2022
Secretariaat en juridische zaken - reglement kienspelen - Goedkeuring Gemeenteraad 19/05/2022 24/05/2022