Het registratiesysteem is geïntegreerd in het softwarepakket ‘meetingburger.net’ en zorgt ervoor dat u bij de raadpleging van een bekendmaking in dit pakket de datum waarop de beslissing is genomen en de publicatiedatum kan verifiëren met de desbetreffende gepubliceerde notulen of besluitenlijst van het bevoegde orgaan.
Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Welzijn - wijziging GAS-reglement - Goedkeuring Gemeenteraad 28/03/2024 02/04/2024
Leefomgeving - verkeersmaatregel parking gemeentepersoneel - Goedkeuring College van burgemeester en schepenen 06/03/2024 07/03/2024
Leefomgeving - aanpassing aanvullend reglement - Goedkeuring College van burgemeester en schepenen 07/02/2024 08/02/2024
Leefomgeving - uitbreiden 50km/u Terlaemenlaan - Goedkeuring College van burgemeester en schepenen 17/05/2023 22/05/2023
Secretariaat en juridische zaken - Leefomgeving - aanvraag toelating muziekactiviteit Besluiten burgemeester 14/04/2022 15/04/2022
Leefomgeving - voorbehouden parkeerplaats 't Weyerke - Goedkeuring College van burgemeester en schepenen 19/01/2022 24/01/2022
Leefomgeving - verkeersmaatregel Michel Scheperslaan - Goedkeuring College van burgemeester en schepenen 22/12/2021 23/12/2021
Leefomgeving - aanvullend reglement op het wegverkeer - Goedkeuring Gemeenteraad 16/12/2021 21/12/2021
Leefomgeving - verkeersmaatregel tijdelijk parkeerverbod - Goedkeuring College van burgemeester en schepenen 15/12/2021 20/12/2021
Secretariaat en juridische zaken - besluit burgemeester 23 november 21- bekrachtiging - Goedkeuring Gemeenteraad 25/11/2021 02/12/2021
Secretariaat en juridische zaken - digitale raden en commissies vanaf 23-11-2021 Besluiten burgemeester 23/11/2021 23/11/2021
Secretariaat en juridische zaken - organisatie van de raden Besluiten burgemeester 12/10/2021 14/10/2021
Secretariaat en juridische zaken - corona - annuleren multiculturele markt Besluiten burgemeester 12/10/2020 12/10/2020
Leefomgeving - afwijking geluidsreglement Besluiten burgemeester 15/09/2020 16/09/2020
Secretariaat en juridische zaken - openingsuren nachtwinkels - COVID-19 Besluiten burgemeester 21/08/2020 21/08/2020
Samenleving - Corona - GAS-reglement aanpassing - Goedkeuring Gemeenteraad 30/04/2020 11/05/2020
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.