Het registratiesysteem is geïntegreerd in het softwarepakket ‘meetingburger.net’ en zorgt ervoor dat u bij de raadpleging van een bekendmaking in dit pakket de datum waarop de beslissing is genomen en de publicatiedatum kan verifiëren met de desbetreffende gepubliceerde notulen of besluitenlijst van het bevoegde orgaan.
Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Financiën - belastingreglement inname openbaar domein - Goedkeuring Gemeenteraad 28/03/2024 02/04/2024
Financiën - belastingreglement administratieve bescheiden - Goedkeuring Gemeenteraad 25/01/2024 30/01/2024
Financiën - retributie afleveren vastgoedinformatie - Goedkeuring Gemeenteraad 25/01/2024 30/01/2024
Financiën - retributie leveren diensten en uitlenen materialen - Goedkeuring Gemeenteraad 14/12/2023 19/12/2023
Financiën - retributie eikenprocessierups - Goedkeuring Gemeenteraad 29/06/2023 06/07/2023
Financiën - retributiereglement bestuurlijke handhaving - Goedkeuring Gemeenteraad 30/03/2023 04/04/2023
Financiën - belastingreglement reclame - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Financiën - belastingreglement huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Financiën - belastingreglement leegstaand gebouw en woning - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Financiën - reglement verwaarloosde woningen/gebouwen - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Financiën - retributie leveren diensten en uitlenen materialen - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Financiën - retributie werken nutsvoorzieningen - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Financiën - retributiereglement inbeslagname voertuigen - Goedkeuring Gemeenteraad 15/12/2022 20/12/2022
Financiën - retributie leveren diensten en uitlenen materialen - Goedkeuring Gemeenteraad 30/06/2022 05/07/2022
Financiën - retributie vrachtwagenparkeren - Goedkeuring Gemeenteraad 30/06/2022 05/07/2022
Financiën - belastingreglement huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring Gemeenteraad 16/12/2021 21/12/2021
Financiën - belastingreglement leegstaand gebouw en woning - Goedkeuring Gemeenteraad 16/12/2021 21/12/2021
Financiën - retributie leveren diensten en uitlenen - Goedkeuring Gemeenteraad 16/12/2021 21/12/2021
Financiën - belastingreglement masten en pylonen - Goedkeuring Gemeenteraad 25/11/2021 02/12/2021
Financiën - retributiereglement inbeslagname voertuigen - Goedkeuring Gemeenteraad 28/10/2021 04/11/2021
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.